previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ uzsāk ēkas Gaujas ielā 15 atjaunošanas projekta izstrādi ar mērķi modernā darba vidē apvienot Valsts policijas darbiniekus no septiņām ēkām

20.06.2022
Ēka Gaujas ielā 15

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) uzsākusi ēkas Gaujas ielā 15 atjaunošanas projekta izstrādi ar mērķi optimizēt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes telpas un pielāgot ēku Valsts policijas vajadzībām. Projekta iecere paredz Valsts policijas struktūrvienības, kas pašlaik atrodas septiņās dažādās ēkās, pārvietot uz divām blakus esošām ēkām vienā adresē, un policijas darbiniekiem nodrošināt mūsdienīgus un energoefektivitātes prasībām atbilstošus darba apstākļus, uzlabot struktūrvienību sadarbību un komunikāciju, informē valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Projekta izstrāde uzsākta ar mērķi Valsts policiju centralizēt divās blakus esošās ēkās vienā adresē iepriekšējo septiņu ēku vietā trīs adresēs. Ēkās, kuras šobrīd lieto valsts policijas iestādes – Stabu ielā 89, Gaujas ielā 15 k-1 un Klusā ielā 12, 12 k-1, 12 k-2, 12 k-3 ir zema energoefektivitāte un to vidējais nolietojums ir 40%. Plānots, ka pēc ēkas Gaujas ielā 15 atjaunošanas kopējā Valsts policijas izmantotā platība samazinātos par 24%, kas ilgtermiņā ļaus ietaupīt līdzekļus ēku uzturēšanai. Plānots, ka ēkā Gaujas ielā 15 tiks koplietotas sanāksmju, pārrunu (pratināšanas) telpas, noliktavas un citas specifiskas telpas. Vienlaikus, atjaunojot ēku Gaujas ielā 15, tiks samazināts VNĪ pārvaldībā esošo degradēto būvju skaits Rīgā.

Pašlaik valsts budžeta finansējums 145 000 eiro (ar PVN) piešķirts ēkas tehniskajai izpētei, 3D lāzeruzmērīšanai un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Ēkas 3D lāzeruzmērīšanu veic VNĪ, savukārt par ēkas tehnisko izpēti un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi 2022. gada jūnijā par 87 360 eiro (bez PVN) noslēgts līgums ar SIA “JaunRīga ECO” ar izpildes termiņu līdz 2022. gada decembrim. Pēc būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes tiks veikti aprēķini par nepieciešamajām investīcijām ēkas atjaunošanai un pielāgošanai.

“Biroju centralizāciju un optimālu telpu izmantošanu redzam kā vienu no ilgtspējas kritērijiem – VNĪ mērķis ir visām valsts iestādēm ilgtermiņā nodrošināt mūsdienīgu, labi pārvaldītu un energoefektīvu darba vidi. Pēdējo gadu laikā darba vide ir piedzīvojusi straujas izmaiņas, arī publiskajā sektorā, un VNĪ pati ir piemērs tam, kā pielāgojot darba apstākļus mūsdienu prasībām, tiek ietaupīti resursi, uzlabojas darba efektivitāte, pieaug darbinieku labsajūta un iesaiste, par ko esam pārliecinājušies un pilotprojekta ietvaros ļaujam iepazīt publiskā sektora darbiniekiem VNĪ aktivitātēs bāzētajā birojā Talejas ielā 1. Ēkas Gaujas ielā 15 atjaunošanas projekta izstrādē tiks ievērotas VNĪ publiskā sektora biroja izveides vadlīnijas un Valsts policijas specifiskās prasības,” norāda Griškevičs.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks: “Stājoties Valsts policijas priekšnieka amatā, kā vienu no svarīgākajām prioritātēm noteicu Valsts policijas infrastruktūras un darba vides uzlabošanu. Mūsdienīgiem, cilvēcīgiem darba apstākļiem un nodrošinājumam ir jābūt normai, jo policisti ir pelnījuši strādāt sakārtotā un motivētā vidē. Tāpēc ir patiess prieks, ka gada un astoņu mēnešu laikā, kopš esmu amatā, plānotais beidzot sāk virzīties pozitīvā gultnē un nākotne raugās mazliet pozitīvāka. Vienlaikus jāsaka paldies Iekšlietu ministrijai, Nodrošinājuma valsts aģentūrai un VNĪ par ieguldījumu un mērķtiecīgu problēmas risināšanu. Šī projekta īstenošana ir svarīga arī policijas pārmaiņu kontekstā. Tikai kopā sadarbojoties, varam būvēt un stiprināt mūsdienīgu policiju.”

Iekšlietu ministrijas vajadzībām VNĪ pēdējos 10 gados ir īstenojusi projektus vairāk nekā 18 miljonu eiro apmērā – starp tiem  Iekšējās drošības biroja ēka Kr. Valdemāra ielā 1A, Rīgā, Valsts policijas Latgales Reģiona pārvaldes ēkas Komandanta ielā 7, Konstantīna ielā 8 un Hospitāļu ielā 3, Daugavpilī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo. Šobrīd paralēli darbam pie Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu telpu uzlabošanas un optimizācijas VNĪ strādā pie Ģenerālprokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6 atjaunošanas. Savukārt 2020. gadā prokuratūras telpu centralizācijas ietvaros VNĪ nodeva lietošanai atjaunoto, prokuratūras vajadzībām pielāgoto bijušo policijas namu Aspazijas bulvārī 7, kur no šā gada sākuma mājo deviņas iestādes struktūrvienības, kuras iepriekš atradās piecās dažādās adresēs Rīgā, vienuviet.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 46 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 230 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3 536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.