previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ: turpinām arhīvu attīstības koncepcijas īstenošanu, pabeigta arhīva ēku iekštelpu atjaunošana Rīgā un Daugavpilī

12.01.2022
Komandanta iela 9 ieeja

“Pēc 2020.gada energoefektivitātes paaugstināšanas projekta Daugavpils valsts zonālajā arhīvā, Komandanta ielā 9, Daugavpilī, un Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Skandu ielā 14, Rīgā, atjaunošanas projekta, Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras attīstības koncepcijas ietvaros, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ) ir veikusi abu ēku iekštelpu atjaunošanu. Īstenojām iespēju sakārtot, atjaunot un ilgtermiņā efektīvāk izmantot un pārvaldīt īpašumus Rīgā un Daugavpilī,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk - LNA) ēkā Komandanta iela 9, Daugavpilī veikts kosmētiskais remonts atsevišķu telpu apdares atjaunošanai. Atjaunošanas darbu ietvaros veikta publiski pieejamo telpu un LNA darbinieku kabinetu apdares atjaunošana, durvju nomaiņa, ierīkota jauna, energoefektīva LED apgaismojuma sistēma. Ēkā uzlabota gan LNA darbinieku darba vide, gan radīti patīkami apstākļi LNA apmeklētājiem pieejamajās telpās. Kosmētiskā remonta kopējās izmaksas ir 82,6 tūkstoši eiro bez PVN.

“Daugavpils valsts zonālais arhīvs nodrošina Nacionālā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu un izmantošanu Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas, Krāslavas, Līvānu un Preiļu novados. Arhīvu attīstības koncepcijas ietvaros 2020.gadā veica ēkas energoefektivitātes uzlabošanu un 2021.gadā – iekštelpu atjaunošanu. Atjaunotās telpas nodrošina iespēju pieņemt dažādu institūciju dokumentus un tos saglabāt nākamajām paaudzēm,” norāda Daugavpils zonālā valsts arhīva direktore Ināra Lazdāne.

”VNĪ rūpējas par uzticēto valstij piederošo īpašumu ilgtspējīgu pārvaldību un attīstību. Rūpējamies par vidi, efektīvu līdzekļu izmantošanu – saviem klientiem, arhīvu attīstības koncepcijas ietvaros vispirms uzlabojām abu ēku energoefektivitātes rādītājus un aizvadītā gada laikā veicām telpu pielāgošanu, uzlabojām darba vidi arhīva darbiniekiem un apmeklētājiem,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Skandu iela 14, Rīgā, atjaunota ieejas halle, veikta tās apdares atjaunošana, logu un durvju nomaiņa, ierīkota jauna, energoefektīva LED apgaismojuma sistēma. Jaunā apgaismojuma sistēma aprīkota ar atsevišķu uz sliedēm pielāgojamu un ar gaismas intensitāti regulējamu prožektoru sistēmu, kura rada estētiski pielāgotu vidi, lai realizētu nelielu izstāžu elementu izgaismošanu. Kosmētiskā remonta ietvaros ir atjaunoti turniketi, to risinājumus piemērojot piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī veikta inženiersistēmu modernizācija - atjaunota elektroinstalācija, piekļuves kontroles, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Veikto darbu rezultātā uzlabota gan Latvijas Nacionālā arhīva ēkas inženiertehniskais stāvoklis, gan radīti patīkami apstākļi Latvijas Nacionālā arhīva apmeklētājiem un darbiniekiem atrodoties ēkas plašajā ieejas hallē. Kosmētiskā remonta kopējās izmaksas ir 97,3 tūkstoši eiro bez PVN.

Lai sakārtotu un efektīvi izmantotu arhīva vajadzībām paredzētos nekustamos īpašumus, 2020.gada nogalē apstiprināta arī arhīvu attīstības koncepcija. Tās ietvaros līdz 2030. gadam plānots modernizēt astoņas arhīva ēkas, pielāgojot telpas arhīvu vajadzībām, radot komfortablu darba vidi, piemērotas telpas un mikroklimatu dokumentu glabāšanai, restaurācijai un digitalizēšanai. Tāpat paredzēts izveidot arī publiski pieejamās telpas, piemēram, lasītavas un labiekārtot teritoriju.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu 223 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 400 ēku un būvju nekustamajiem īpašumiem ar 1100 ēkām 1,02 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 3600 zemes īpašumu 9,6 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.