previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ projektēšanas iepirkumiem virs viena miljona eiro piemēros gan ZPI, gan arī VNĪ Ilgtspējas prasības

24.01.2024
 title_alt_img

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasību īstenošanu, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” turpmāk visiem jaunajiem projektēšanas un “projektē un būvē” iepirkumiem, kuru vērtība  ir vismaz viens miljons eiro, piemēros gan ZPI, gan arī VNĪ Ilgtspējas prasības,  informē VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

“Precīzi strukturētas un visaptverošas ilgtspējas prasības VNĪ pieņēma 2023.gada sākumā, kad to izmantošana vēl bija brīvprātīga. Pērn šīs prasības pielietojām specifikācijās pirmajos ar būvniecību saistītos iepirkumos jaunās robežšķērsošanas vietas izveidē Kundziņsalā. Tagad, kad ZPI prasības ir kļuvušas obligātas visām trešās grupas ēkām, mums ir gan praktiska pieredze, gan arī kvalitatīvs projektu vadības dokuments, kas papildina un atvieglo normatīvo aktu piemērošanu,”  skaidro Gavrilova.

Plānots, ka šogad ZPI un VNĪ ilgtspējas prasības uzņēmums piemēros iepirkumos ēkas Kalpaka bulvārī 6 atjaunošanā, kā arī vairākos citos patlaban ideju izstrādes stadijā esošos projektos.

VNĪ Ilgtspējas prasības ir praktiski izmantojams dokuments, kurā ir integrētas normatīvo aktu prasības un kas pasūtītājiem – ēku īpašniekiem, lietotājiem un nekustamā īpašuma attīstītājiem – palīdz radīt ilgtspējīgu ēku. Ilgtspējas prasības definē sasniedzamos rezultātus, kuri ir jānodrošina, izstrādājot būvprojekta tehniskos risinājumus, veicot būvdarbu un / vai nojaucot būvi. Tāpat tajā ir atrodamas prasības par sasniedzamo rezultātu uzskaiti un kontroli projektēšanas un būvniecības laikā. Dokumentā vairākās kategorijās aprakstīti “zaļās” būvniecības sociālie, vides, resursu aspekti, procesi (piemēram, ēkas dzīves ciklu aprēķins),prasības būvdarbiem un ēku nojaukšanai. Sociālie aspekti attiecas uz cilvēku labsajūtu, veselību un vides pieejamību telpās, savukārt vides un resursu aspekti – uz videi draudzīgiem risinājumiem un izmantoto resursu samazinājumu.

Dokuments ir elastīgi izmantojams, proti, ilgtspējas prasību apjomu iespējams pielāgot konkrētā projekta specifikai un vajadzībām, uzsver VNĪ valdes locekle. Tā izstrādē ir ņemti vērā ne tikai Latvijā noteiktie ilgtspējīgas būvniecības normatīvie akti, bet arī Lielbritānijā un Vācijā izstrādātās ilgtspējas sertifikācijas prasības, kas plaši tiek izmantotas visā pasaulē.

2024.gada sākumā publicēta atjaunota VNĪ Ilgtspējas prasību versija, tajā ir integrētas ZPI prasības, kas stājās spēkā šā gada 1.janvārī. Tostarp ērtākai dokumenta lietošanai ir izveidots jauns pielikums “Prasību karte”, kuras izmantošana ir obligāta.

Gavrilova uzsver, ka, apzinoties savu atbildību kā lielākais būvniecības projektu pasūtītājs publiskajā sektorā, VNĪ jau vairākus gadus attīstības projektu būvniecības konkursos pakāpeniski iekļauj ilgtspējīgas un atbildīgas būvniecības principus. Tostarp pretendentiem tiek pieprasītas kompetences BIM lietošanā, specifikācijās tiek iekļauti ilgtspējas elementi, savukārt darbu gaitā liela uzmanība tiek pievērsta darba drošības prasību ievērošanai. Uzņēmuma līdzšinējā pieredze apliecina, ka projektu īstenošana BIM vidē nodrošina ne tikai precīzāku informācijas aprēķināšanu, simulāciju izstrādi, bet arī kvalitatīvāku ilgtspējas prasību izpildi, tādējādi samazinot kļūdu skaitu, resursu patēriņu un būtiski ietaupa finanšu līdzekļus.

2024.gada 1.janvārī beidzās pārejas laiks MK noteikumu “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  prasībai ZPI obligāti piemērot trešās grupas ēku būvniecībai, pārbūvei, projektēšanai un nojaukšanai. Trešās grupas būves ir ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi, ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs, publiskas ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, rūpnieciskās ražošanas ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 2000 kvadrātmetrus vai kuru paredzētā ugunssodze ir liekāka par 600 megadžouliem uz kvadrātmetru. Tāpat ZPI ir noteikti vairāk nekā desmit obligāti minimāli piemērojamie kritēriji projektēšanas un būvdarbu iepirkumiem.  ZPI attiecas uz visiem iepirkumiem, ja vien projektā netiek izmantotas starptautiski atzītas ilgtspējas sertifikācijas sistēmas BREEAM, LEED vai DGNB. VNĪ izstrādāto Ilgtspējas prasību izpilde var palīdzēt būvprojektu un ēku sertificēt atbilstoši izvēlētajai sistēmai.

VNĪ izstrādātās Ilgtspējas prasības lasāmas uzņēmuma interneta vietnē, sadaļā Ilgtspējīga būvniecība.

 Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

VNĪ sekmīgi īsteno 34 valsts nozīmes projektus, no kuriem 14 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 399 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 419 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1049 ēkas 0,98 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 585 ha platībā, un 3385 zemes īpašumiem ar kopējo platību 937 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.