previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ organizē starptautisku konferenci, veltītu digitalizācijai un ilgtspējai visā ēkas dzīves ciklā, kurā piedalās nozares vadošie pārstāvji no 18 valstīm

19.09.2022
​Renārs Griškevičš

“VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pirmo reizi Latvijā organizē starptautisku konferenci no 18. līdz 20. septembrim, kurā piedalās lielākais vairums Eiropas valstu publiskā sektora nekustamā īpašuma nozares pārstāvju – 60 dalībnieki no 18 valstīm. Klātienē konferences laikā tiek veikta pieredzes apmaiņa un vadītas diskusijas par ekoloģiskajām pārmaiņām un ilgtspējīgu īpašumu pārvaldību, tostarp digitālo pāreju un darba vides nākotni,” norāda valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Konference “Ekoloģiskās pārmaiņas un ilgtspējīga īpašumu pārvaldība” rīkota ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu, dalīšanos ar zināšanām, lai kopīgi spētu rast efektīvus un produktīvus risinājumus nozares izaicinājumiem, kuri tiek izjusti gan Latvijā, gan citviet Eiropā. Rīkotājvalstij tā ir arī iespēja reprezentēt labo praksi, kā arī nākotnes ieceres un perspektīvas nozarē, piesaistot jaunus potenciālos sadarbības partnerus un ekspertus.  

VNĪ konferences ietvaros iepazīstina dalībniekus ar izciliem Latvijas arhitektūras piemēriem un kultūrvēsturisko mantojumu Rīgas centrā un apkārtnē, tostarp dalās pieredzē par valsts iestāžu kopstrādes pilotprojektu, kas tika veikts šogad no maija līdz jūlijam, lai sekmētu viedas darba vides principu ieviešanu valsts publiskajā sektorā. “Mums ir svarīgi apzināt situāciju nozarē starptautiskā līmenī un jaunākos risinājumus, kas tiek ieviesti un pielietoti, lai labo praksi pārņemtu Latvijā, kā arī svarīgi saņemt atgriezenisko saiti un iespējams ieteikums, ko varam darīt vairāk šobrīd aktuālajos projektos – viens no tiem  valsts iestāžu kopstrāde un viedas darba vides ieviešana publiskajā sektorā,” komentē valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Konferences ietvaros dalībnieki pievēršas būtiskam izaicinājumam – nozares ietekmei uz klimatu pasaulē. Atsaucoties uz Eiropas zaļo kursu (The European Green Deal), lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķus, nepieciešams līdz 2030. gadam panākt vismaz 55% siltumnīcefekta gāzu neto emisiju samazināšanu salīdzinājumā ar 1990. gadu. Nekustamā īpašuma un būvniecības nozare ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisijas ražotājiem pasaulē, veidojot aptuveni 40%. Jau šobrīd valstis ievieš dažus risinājumus, izmanto jaunākās tehnoloģijas, regulē efektīvu resursu patēriņu, tuvojoties uzstādītajiem mērķiem. Konferencē tiek rādīti piemēri, kā top jaunas biroju augstceltnes uz koku materiālu bāzes, kā tukšām ēkām rasts jauns pielietojums, kādi ir ilgtspējīgi ēku pārvaldīšanas modeļi un ko tie ietver. Tostarp tiek diskutēts par darba vides nākotni, strādāšanas paradumu maiņu un pielāgošanos tiem.

Šogad, pirmo reizi pēc pandēmijas, konference pilnvērtīgi norisinās klātienē, un Latvijā ierodas nozares vadības pārstāvji un lēmumpieņēmēji no Skotijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Francijas, Austrijas, Islandes, Dānijas, Horvātijas, Zviedrijas, Vācijas, Somijas, Lietuvas, Čehijas, Slovākijas, Beļģijas, Igaunijas, Īrijas un Kanādas. Ikgadēji konference tiek rīkota kādā no “PuRE-Net” organizācijas dalībvalstīm, kas ir starptautiska nekustamo īpašumu pārvaldītāju asociācija „The Public Real Estate Collaborative Network”.

Tās darbības mērķis ir sekmēt publiskā sektora nekustamo īpašumu pārvaldītāju pieredzes apmaiņu, palīdzēt biedru organizācijām veidot savstarpējas attiecības, veicināt sadarbību, veidojot atbildīgu publiskā sektora nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un izmantošanu Eiropā. VNĪ jau vairākus gadus ir asociācijas dalībnieks un piedalās dažādos pieredzes apmaiņas projektos, tādējādi pārņemot labo praksi un ieviešot nozares augstākos standartus Latvijā.