previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ modernizēs visu valsts nekustamo īpašumu datu pārvaldību. Līdz 31. augustam aicina lietotājus izteikt priekšlikumus uzlabojumiem

28.07.2022
Renārs Griškevičš

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 2023. gadā modernizēs Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu (VNĪIS). VNĪ pārvaldībā esošajā nekustamo īpašumu portfelī ietilpst aptuveni 11% valstij piederošās ēku un būvju kopējās platības, savukārt VNĪIS ir visaptveroša datubāze ar informāciju par visiem valstij piederošajiem un tās vajadzībām izmantotajiem īpašumiem. Sistēmas modernizēšana valstiskā līmenī ļaus pārskatīt īpašumu izmantošanas lietderību, saredzēt iespējas funkcionālākai izmantošanai, resursu optimizācijai un ilgtspējīgai valsts nekustamo īpašumu pārvaldības nostiprināšanai. Pirms modernizācijas uzsākšanas VNĪ līdz 31. augustam aicina lietotājus – publiskās pārvaldes iestādes – sniegt atgriezenisko saiti par sistēmas lietošanas pieredzi un izteikt priekšlikumus uzlabojumiem, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. 

VNĪIS, kuras uzturētājs ir VNĪ, izstrādāta 2016. gadā atbilstoši MK 934. noteikumiem (“Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”), lai vienotā platformā apkopotu informāciju par visiem valstij piederošajiem īpašumiem, to lietotājiem un nomniekiem, tai skaitā ministrijām, ministriju pārraudzībā esošām iestādēm, izglītības iestādēm, daļu veselības aprūpes iestādēm, muzejiem un citiem īpašumiem, kā arī satur informāciju par valsts iestādēm, kas nomā īpašumus, piemēram, biroju platības, no pašvaldībām vai privātpersonām. Sistēmu pašlaik lieto 172 publiskās pārvaldes iestādes un tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts nekustamo īpašumu pārvaldes datu ievadi un uzkrāšanu, piekļuvi datiem un iespēju analizēt visus valsts nekustamā īpašuma datus vienkopus, lai varētu pārskatīt īpašumu izmantošanas lietderību un saredzēt iespējas resursu optimizācijai.

Kopš sistēmas pieņemšanas uzskaitē 2016. gadā tai nav veikti nozīmīgi uzlabojumi vai modernizācijas darbi un tā ir tehniski novecojusi, kas apgrūtina tās lietošanu un attur lietotājus no regulāras un vienkāršas datu ievades. Tāpat 2019. gada decembrī pieņemti MK noteikumu Nr. 934 grozījumi, no 2021. gada paredzot VNĪIS iekļaut papildu informāciju par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par valsts iestāžu ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu vai tā daļas lietošanu. Pieņemtie grozījumi būtiski mainījuši un paplašinājuši VNĪIS funkcionalitāti un uzbūves loģiku, kā arī palielinājuši uzkrāto datu apjomu, veidu un sistēmas lietotāju loku, tāpēc VNĪ 2023. gadā īstenos tās modernizāciju.   

“Efektīva un ilgtspējīga valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana bez digitalizācijas un visaptverošas datu pieejamības nav iespējama. VNĪIS modernizācija valstij nodrošinās mūsdienīgu rīku ar vienotā veidā atspoguļotu informāciju par visu valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. Tas ļaus objektīvāk analizēt un izvērtēt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, analizējot datus – izstrādāt priekšlikumus turpmākai rīcībai valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā un valsts pārvaldes institūciju nodrošināšanā ar atbilstošām telpām, īpašumu funkcionālākai izmantošanai, izmaksu kontrolei un resursu optimizēšanai,” norāda R. Griškevičs.

Pirms sistēmas modernizācijas uzsākšanas VNĪ sadarbībā ar “Ernst & Young Baltic” organizēs padziļinātās lietotāju intervijas un apzinās līdzvērtīgu sistēmu pieredzes apmaiņu ārvalstīs, lai izstrādātu iepirkuma tehnisko specifikāciju. VNĪ jau šobrīd aicina VNĪIS lietotājus aktīvi iesaistīties modernizācijas vajadzību definēšanā, daloties viedoklī par nepieciešamajiem uzlabojumiem. VNĪ novērtēs ikviena sistēmas lietotāja viedokli par modernizācijas gaitā sagaidāmajiem risinājumiem un līdz 31. augustam aicina VNĪIS lietotājus izteikt savu viedokli un iesaistīties VNĪIS modernizācijā, sūtot e-pastu VNĪ klientuieteikumi@vni.lv! Jautājumu gadījumā kontakttālrunis 80002000.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 46 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 230 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3 536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.