previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ: Līdztekus būvniecības darbiem ēkā Mārstaļu ielā 6 sāksies priekšdarbi RMM ekspozīcijas objektu izveidei

14.07.2023
 title_alt_img

Vienlaikus ar restaurācijas un būvniecības darbiem Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) jaunajā mājvietā Mārstaļu ielā 6, jūlijā plānots sākt priekšdarbus RMM ekspozīcijas objektu un ar to saistīto tehnoloģisko risinājumu izveidei. Tāpat ir rasts risinājums uzkrātā būvniecības darbu sadārdzinājuma kompensēšanai, informē VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes locekle Jeļena Gavrilova.

“Sarežģītākais posms vēsturiskās, 400 gadus senās Vecrīgas ēkas atjaunošanā ir aiz muguras, proti, objektā ir veikti būvkonstrukciju nostiprināšanas darbi, gandrīz pilnībā atjaunots jumts, attīrīti iepriekšējie uzslāņojumi, sākti fasāžu darbi. Jāņem vērā, ka vairākus gadsimtus senu ēku atjaunošana ir ļoti lēna, jo katrā darbu solī var gaidīt kāds pārsteigums, kura novēršana prasa papildu laiku un finanšu līdzekļus. Tāpat, nenoliedzami, arī šī projekta realizāciju ir ietekmējis būvmateriālu un darba spēka izmaksu straujais kāpums pēdējo gadu laikā. Tādēļ esam apmierināti ar to, ka patlaban ir rasts risinājums sadārdzinājuma kompensēšanai un vienlaikus varam sākt priekšdarbus ekspozīcijas izstrādei,” skaidro Gavrilova.

Kā piemēru sarežģītajai darbu gaitai VNĪ valdes locekle min jauno liftu, kura šahtas zonā pērn tika atrasti unikāli arheoloģiskie artefakti no Rīgas dibināšanas laikiem. Patlaban lifta šahta jau ir izbūvēta, taču papildu arheoloģiskā izpēte būvniecību aizkavēja par vairākiem mēnešiem. Vienlaikus šo atklājumu, kā arī citu neparedzētu darbu dēļ nācās pārprojektēt inženiertehniskos risinājumus pagrabstāvā. Tāpat izmaiņas būvrisinājumus nācās veikt, lai saglabātu pērn atklātos sienas gleznojumus un precizētu apkures un ventilācijas atvērumu izveidošanu fasādē.

Papildu būvniecības un projektēšanas darbiem, kā arī būvniecības izmaksu sadārdzinājuma segšanai nepieciešamais finansējums 1,6 miljonu eiro apmērā (bez PVN) rasts, pārdalot līdzekļus no citiem kultūras objektiem, kur izveidojies ietaupījums un naudas pārdale neietekmē darbu gaitu. Līdzekļu pārdali no Kultūras ministrijas piešķirtā finansējuma ir apstiprinājis Ministru kabinets.

Vienlaikus jau jūlijā tiks uzsākti priekšdarbi ekspozīcijas izveidei un muzeja telpu labiekārtošanai. Proti, tiks izsludināts konkurss lielākajam no ekspozīcijas izveidošanai nepieciešamajiem iepirkumiem – ekspozīcijas objektu un ar to saistīto tehnoloģiju izgatavošanai un vēlākai uzstādīšanai. Plānots, ka pēc pieteikumu atvēršanas augustā tiks precizēta objektu izveidei un tehnoloģijām nepieciešamā summa. 2023.gadam projektā šim nolūkam ir atvēlēti 1,7 miljoni eiro. RMM ekspozīcijas iekārtošana noslēgsies 2024.gadā.

Vēsturiskajai ēkai Mārstaļu ielā 6 patlaban ir gandrīz pilnībā atjaunots jumts, pabeigta nepieciešamā būvkonstrukciju pastiprināšana, ir daļēji veikti restaurācijas un inženierkomunikāciju sistēmu izbūves darbi, kā arī fasādes atjaunošanas darbi. Iepriekš veikto demontāžas darbu laikā nams ir atbrīvots no nevērtīgiem uzslāņojumiem un pēdējās desmitgadēs izbūvētajām liekajām starpsienām. Vienlaikus turpinās izpētes un projektēšanas darbi, kas nepieciešami jauniem būvrisinājumiem.  

Turpmākajā darbu posmā būtiska būs iekštelpu sienu zīmējumu un ieejas portāla restaurācija. Ēkas galvenās fasādes kompozīcija ir saglabājusies kopš 1823.gada. Fasādei ir trīs logu asis, tā vēl pēc viduslaiku pilsētas kvartālu veidošanas sistēmas orientēta uz galveno ielu, bet ēkas galvenais būvapjoms paslēpts kvartāla iekšpusē. Galvenais akcents ir greznais ar rokoko detaļām veidotais portāls - XVIII gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis, kas atrodas ēkas galvenās fasādes centrālajā daļā. Tāpat līdz mūsdienām saglabājies galvenās fasādes 1.stāva veidojums, kas pārbūvēts 1905.gadā pēc prominentā Rīgas arhitekta Vilhelma Bokslāfa projekta.

Paredzams, ka 2024.gadā vasarā 1400 kvadrātmetru plašajās Mārstaļu ielas nama telpās būs iekārtota RMM pastāvīgā ekspozīcija, tiks organizētas izstādes, kā arī būs pieejams labiekārtots pagalms radošiem pasākumiem. Vēsturiskā nama atjaunošanas darbus saskaņā ar “Arhitektu birojs Krasts” projektu kopš 2021. gada vasaras veic AS “UPB”.

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumam ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.