previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ: koncertzāles “Lielā ģilde” restaurācijas un pārbūves darbiem pieteikušies pieci būvuzņēmēji

23.01.2024
 title_alt_img

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 22. janvārī ir noslēgusi koncertzāles “Lielā ģilde” restaurācijas un pārbūves darbu projektē-būvē iepirkumu, kurā saņemti pieci piedāvājumi  ar līguma cenu, kas svārstās no 10,5 līdz 13,9 milj. eiro (bez PVN), informē VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Līgums ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājuma iesniedzēju tiks slēgts pēc visu piedāvājumu izskatīšanas. Pēc līguma parakstīšanas paredzēta projektēšanas fāze, kuru noteikts uzsākt 1 mēneša laikā, un šai fāzei ir atvēlēti 10 mēneši. Būvdarbu uzsākšana jāsāk 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Būvdarbi tiks veikti divās kārtās - pirmajā kārtā tiks īstenoti energoefektivitātes pasākumi, bet otrajā kārtā notiks pārējie Lielajā ģildē paredzētie pārbūves darbi, kā to paredz SIA CMB izstrādātais būvprojekts, piemēram, Lielās zāles pārbūve, inženiertīklu izbūve, vides pieejamības nodrošināšana u.c. Kopējais līguma termiņš ir 30 mēneši, no līguma parakstīšanas brīža.

VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova uzsver, ka projekta rezultātā tiks veikta energoefektivitātes uzlabošana, kā arī saglabāts ēkas vēsturiskais autentiskums, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu: “Projekta ietvaros veiksim Lielās ģildes atjaunošanu atbilstoši ēkas vēsturiskajiem aspektiem, kā arī veiksim būtiskus uzlabojumus, nodrošinot ēkas energoefektivitāti un modernu, pieejamu infrastruktūru. Ar šo projektu mēs radīsim jaunas iespējas dažādām auditorijām piedalīties kultūras notikumos, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lielās ģildes projekts ir viens no VNĪ projektiem, kuru rezultātā tiek veicināta Latvijas kultūras ēku sakopšana, kas ir nozīmīga daļa no mūsu attīstības projektu portfeļa.”

Projekta mērķis ir uzlabot ēkas energoefektivitāti, samazinot primārās enerģijas patēriņu par vismaz 20%, pārbūvēt Lielo zāli, palielinot tās kapacitāti un uzlabojot akustiku.

Kā ziņots iepriekš, projekta ietvaros plānots radīt jaunus kultūras pakalpojumus, padarot koncertzāles notiekošos pasākumus pieejamus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši vājdzirdīgajiem klausītājiem. Koncertzālē notiekošos koncertus un pasākumus būs iespējams profesionāli ierakstīt, padarot tos pieejamus visplašākajai sabiedrībai un saglabāt nākamajām paaudzēm, koncertzāles jaunais aprīkojums ļaus papildināt tur notiekošo pasākumu klāstu ar populāro mūziku, piemēram, kora vai džeza koncertiem.

Lielās ģildes attīstības projekta realizācijā kopumā plānots ieguldīt ap 14,5 miljoniem eiro (ar PVN), ko Kultūras ministrija piesaistījusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās"; un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" programmu ietvaros.

Lielā ģilde ir viena no vecākajām un interesantākajām Rīgas ēkām, te atrodas viena no senākajām un skaistākajām Rīgas koncertzālēm. Ēka ir XIV gs. kultūrvēsturisks piemineklis. Laika gaitā nams ticis vairākkārt paplašināts. Ārējo izskatu visbūtiskāk mainīja barokālās fasādes izbūve 1697.gadā, bet iekštelpas pārveidotas vairākas reizes, piemērojoties nama dažādajām funkcijām. Šodien Lielā ģilde ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvieta. Ņemot vērā ēkas īpašo statusu, lai saglabātu kultūras mantojumu un ēkas arhitektonisko vērtību, tās atjaunošanas procesam ir īpašas prasības, un tam jānotiek sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

VNĪ sekmīgi īsteno 35 valsts nozīmes projektus, no kuriem 14 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumi ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.