previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ izstrādājusi ilgtspējas prasības būvniecības nozarei

24.03.2023
 title_alt_img

“VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir izstrādājusi ilgtspējīgas būvniecības prasības nozarei ar klimatu un vidi saistīto izaicinājumu risināšanai un ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai. Tāpat jaunās prasības sekmēs resursu efektīvu izmantošanu, ēkas dzīves cikla izmaksu optimizēšanu, negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu un veicinās inovāciju izmantošanu jaunajos projektos,” informē valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Dokuments izstrādāts ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu, uz zaļās būvniecības principiem balstītu, nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu, lai būvniecības process būtu videi un sabiedrībai draudzīgs, kā arī ekonomiski lietderīgs. Prasības paredzētas iekļaušanai iepirkuma līgumos par projektēšanas pakalpojumu izpildi, tādējādi dokuments kļūst par darba uzdevuma sastāvdaļu un definē sasniedzamos rezultātus projektā, kā arī darbojas kā mehānisms rezultātu uzskaitei un kontrolei projektēšanas un būvdarbu laikā. Ilgtspējas prasības būvniecībai ir elastīgs dokuments, kuru iespējams pielāgot katram projektam, tā specifikai un vajadzībām. Ar to iepazīties un izmantot var ikviens būvniecības procesā iesaistītais vai interesents VNĪ mājaslapā sadaļā ilgtspējīga būvniecība.

“Jau šogad prasības ietvertas vairākos projektos, piemēram, jaunās robežšķērsošanas vietas izveidē Kundziņsalā, lai sekmētu enerģijas ieguvi no atjaunojamajiem resursiem, mazinātu negatīvo ietekmi ​uz vidi un gaisa kvalitāti un citi. Kā aktīvākais būvniecības projektu pasūtītājs publiskajā sektorā, atbildīgi raugāmies uz Eiropas komisijas uzstādītajiem Klimata un enerģētikas politikas mērķiem, tādēļ ilgtspējas prasību izstrāde un ieviešana ir svarīgs solis uz priekšu šo mērķu sasniegšanā. Vērtēsim jaunā dokumenta pielietošanu praksē un sasniegtos rezultātus, lai nākotnē arvien vairāk projektus realizētu atbilstoši ilgtspējas principiem,” norāda valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Prasības vērš uzmanību un ietver gan sociālos aspektus, kas attiecas uz cilvēku labsajūtu un komfortu, veselību un vides pieejamību telpās, gan vides un resursu aspektus, kas attiecas uz videi draudzīgiem risinājumiem un resursu patēriņa samazinājumu, cirkulāro ekonomiku, līdz ar to negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu. Tostarp ietverti arī procesi, piemēram, ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins, lai apzinātu kopējās izmaksas un salīdzinātu alternatīvus risinājumus, nodrošinātu optimālāko variantu gan būvdarbu laikā, gan ekspluatācijas laikā, atbilstoši projekta mērķim un budžetam.

Prasību izstrādē ir ņemti vērā gan Latvijā noteiktie ilgtspējīgas būvniecības normatīvie akti, gan starptautiska prakse jeb ēku ilgtspējas sertifikācijas sistēmas, kuras izstrādātas Lielbritānijā un Vācijā, un plaši tiek izmantotas visā pasaulē. VNĪ izstrādāto prasību izpilde var palīdzēt būvprojektu un ēku sertificēt atbilstoši izvēlētajai sistēmai.

Šī ir pirmā ilgtspējas prasību versija, kuru plānots arī nākotnē pastāvīgi aktualizēt, balstoties uz tehnoloģiju attīstību, izmaiņām normatīvajā regulējumā, kā arī praktisko pieredzi projektu īstenošanā. Kā VNĪ pieredze liecina, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana un būvniecības procesu digitalizācija samazina kļūdu skaitu projektos, resursu patēriņu un sniedz ievērojamu finanšu ietaupījumu valsts budžetā, tādēļ projektu īstenošana būves informācijas modelēšanas jeb BIM vidē ļauj nodrošināt arī kvalitatīvāku jauno ilgtspējas prasību izpildi, nodrošinot pilnvērtīgu un precīzu informācijas aprēķinu un simulāciju izstrādi.

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro.  VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 352 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1000 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3460 zemes īpašumiem ar kopējo platību 907 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.