previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ gatavojas ieviest BIM iepirkumos šī gada nogalē

15.07.2019
 title_alt_img

Digitalizācija ir radījusi ekonomisku un sociālu revolūciju visā pasaulē, un tas ir vienīgais loģiskais ceļš būvniecības nozares attīstībai Latvijā. To apliecina arī VNĪ pirmais BIM pilotprojekts topošās centralizētās prokuratūras ēkas Aspazijas bulvārī 7 būvniecībā – tā izmantošana ir palīdzējusi identificēt un savlaicīgi novērst vairāk nekā 200 problēmvietu, ļaujot ietaupīt ap 7000 cilvēku darba stundu un novēršot iespējamos zaudējumus aptuveni 140 000 eiro apmērā.

„Būves informācijas modelis (BIM) uzlabo savstarpējo sadarbību starp visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, ļauj ērti un ātri piekļūt visai aktuālajai būvniecības informācijai, tajā skaitā virtuālajiem plāniem un 3D modeļiem. Tas palielina efektivitāti un samazina izmaksas ne tikai pašā būvniecības procesā, bet pilnā būves dzīves ciklā. BIM palīdz tikt galā ar tādiem izaicinājumiem kā projektēšanas kļūdas, neparedzēti riski, izmaksu pieaugums, kļūdas būvdarbu laikā, kā arī pārlieku augstas apsaimniekošanas izmaksas. Tādēļ intensīvi strādājam pie BIM prasību izstrādes un testēšanas, lai ieviestu BIM kā obligātu prasību savos iepirkumos jau šī gada nogalē. Paši testēsim, kā tas strādā, un dalīsimies savā pieredzē, palīdzot arī citiem, tādējādi kopīgi ieviešot BIM visā valstī,” atklāj VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.

VNĪ ir atvērti dialogam ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai pārliecinātos par izstrādāto prasību saprotamību un būvniecības nozares gatavību šīm pārmaiņām. Uzņēmums jau šonedēļ pulcēs nozares pārstāvjus, lai prezentētu VNĪ izstrādāto BIM prasību ieviešanas plānu, aicinot klātesošos uz savstarpēju diskusiju, pēc kuras izstrādātais materiāls tiks nodots nozares pārstāvjiem izskatīšanai.

Vienlaikus Latvijā notiek aktīva būvniecības digitalizācija. Ekonomikas ministrija kopā ar partneriem no būvniecības nozares, izglītības iestādēm, pasūtītāju pārstāvjiem izstrādā ceļa karti ar realizējamiem pasākumiem, lai no 2025. gada BIM ieviestu publiskajos būvniecības iepirkumos. Ceļa kartē paredzēti pasākumi gan izglītības un kompetenču paaugstināšanai, gan nepieciešamo standartu un vadlīniju izstrādei, gan labās prakses piemēru popularizēšanai.

„Būvniecības procesu digitalizācija un BIM ieviešana ir iespēja mazināt būvju dzīves cikla izmaksas, uzlabot ēku plānojumu un precīzi prognozēt būvniecības ilgumu. BIM sniegs būtisku ieguldījumu kvalitātes, efektivitātes un ātruma kāpināšanā. Latvijā jāpārņem jauno tehnoloģiju iespējas, lai uzņēmumi ne tikai iegūtu konkurētspējas priekšrocības, bet arī celtos klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem,” norāda Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.

BIM ir kopīgs valdības, būvniecības nozares un citu ieinteresēto pušu projekts, kas raida spēcīgu signālu uz digitalizāciju vērstām pārmaiņām Latvijas būvniecības nozarē.

VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. kvadrātmetru platībā. VNĪ šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauti VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.