previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ atver biroju publiskajam sektoram – pilotprojekts valsts iestāžu kopstrādei un biroju pārvaldes efektivitātei no 2. maija līdz 29. jūlijam

16.06.2022
Andris Vārna

“VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) no 2. maija līdz 29. jūlijam savu aktivitātēs-bāzēto biroju Talejas ielā 1, Rīgā, atver ikvienam publisko iestāžu un valsts kapitālsabiedrību darbiniekam. VNĪ pilotprojekta mērķis - sekmēt valsts iestāžu kopstrādes telpu un hibrīda darba modeļa procesu ieviešanu pēcpandēmijas darba vides izmaiņu kontekstā, sadarbībā ar  Valsts kancelejas inovāciju laboratoriju veicināt valsts pārvaldes efektivitāti,” informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Valsts pārvaldes kopstrādes pilotprojekta ietvaros VNĪ birojā tiek sniegts atbalsts iestādēm, kas ir uzsākušas darba vides pārmaiņu procesu vai to vēl plāno. Projekta mērķis ir apzināt koplietojamo biroju pieprasījumu publiskajā sektorā, kā arī izprast motivāciju un nepieciešamību to izmantot. Unikālā iespēja pirmo reizi piedāvāta valsts sektoram un ir solis pretī viedas darba vides koncepcijas ieviešanai valsts pārvaldē un efektīvākai biroju telpu izmantošanai nākotnē. Kopstrādes pieredzi apgūt aicināts ikviens publisko iestāžu un valsts kapitālsabiedrību darbinieks. Kopš projekta uzsākšanas maijā, pirmajās nedēļās VNĪ birojā darba dienu aizvadījuši jau vairāk kā 150 viesdarbinieki. Iespēju izmantojušas vairākas ministrijas, tajā skaitā Ekonomikas, Zemkopības, Tieslietu, Izglītības un zinātnes un Veselības. Tostarp viesojušās arī padotības iestādes, kā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas autoceļu uzturētājs un citi uzņēmumi. VNĪ birojs šobrīd pielāgots, lai nodrošinātu pilnvērtīgu darba dienu ikvienam, izmantojot individuālā un kopdarba zonas, sapulču un atpūtas telpas. Kopstrādes  pilotprojekts ikvienam publiskā sektora darbiniekam ir mērķtiecīgais solis uz priekšu, lai realizētu viedas darba vides konceptu valsts pārvaldē un modernas darba kultūras attīstību.

“Kopstrādes telpas un aktivitātēs-bāzēti biroji ir bijis aktuāls jautājums globālā mērogā vēl pirms pandēmijas iestāšanās, tomēr tās laikā strādāšanas veids ir mainījies neatgriezeniski, tādēļ šobrīd it īpaši nepieciešams mainīt un pielāgot esošās darba telpas, lai tās atbilstu iestāžu un darbinieku vajadzībām nākotnē. VNĪ ir saņēmusi vairākus lūgumus palīdzēt īstenot biroja pārmaiņu vadību un celt citu iestāžu darbinieku izpratni. VNĪ veic konsultācijas, analīzē ēku un to lietotāju vajadzības, piedāvā piemērotākos kopstrādes risinājumus un soļus to ieviešanai,” norāda VNĪ valdes loceklis Andris Vārna. “Publiskās pārvaldes darbs ietekmē ikviena Latvijas cilvēka ikdienu, tāpēc ir svarīgi, ka modernā darba vidē strādā motivēti profesionāļi. Covid-19 pandēmija bija straujas pielāgošanās periods, kura laikā mums visiem bija jāatrod iepriekš maz izmantotas pieejas darba organizācijai. Tagad mēs varam izmantot gūtās mācības un virzīties uz darbiniekiem un vadītājiem piemērotāko modeli, kurā galvenais ir mērķis un rezultāts,” pauž Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Par darba dienu aktivitātēs-bāzētā birojā pieredzē dalās Valsts zemes dienesta personāla departamenta vadītāja Sarmīte Lūse, kura kopā 3 darbiniekiem testēja aktivitātēs bāzētas darba vides priekšrocības: "VNĪ ir moderns un pārdomāts birojs. Saskatām, ka šādu aktivitātēs-bāzētu biroju varētu ieviest arī Valsts zemes dienests, piemērojot to mūsu darba specifikai. Šādi biroji ir mūsu nākotne, pandēmijas laiks mums ir pierādījis, ka mēs varam strādāt attālināti, un, ka ofisa telpas var izmantot pēc īpašas vajadzības.”

Pieteikties kopstrādei VNĪ birojā, Talejas ielā 1, Rīgā valsts iestāžu pārstāvjiem iespējams kopstrade.vni.lv, reģistrējoties vismaz vienu dienu iepriekš, sekojoši saņemsiet apstiprinājumu un informāciju par ierašanās kārtību.

VNĪ paredz iespēju savu biroju koplietošanai valsts iestādēm piedāvāt arī nākotnē, tādējādi sekmējot arvien efektīvāku telpu izmantošanu, videi draudzīgu resursu patēriņu, kā arī finanšu ietaupījumu valsts budžetā. Tostarp šāds pakalpojums turpina attīstīt viedas darba vides konceptu publiskajā sektorā, kas pērn tika aizsākts ar VNĪ izstrādātajām “Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijās”. Dokuments kalpo kā rokasgrāmata viedas darba vides ieviešanai, kurā VNĪ ietver savu un starptautisku pieredzi, izvirzot viedas darba vides faktoru kopumu, kas sekmē gudrāku strādāšanas veidu – digitālo rīku izmantošana, strādājot attālināti un birojā, pielāgojamība, nodrošinot modulāras un daudzfunkcionālas darba zonas, iekļaujoša vide un labiekārtojums, kas atspoguļo iekšējo kultūru un citi.

VNĪ ir pirmais veiksmīgais piemērs tam, ka iestāde var veiksmīgāk un daudz efektīvāk strādāt aktivitātēs-bāzētā birojā, pārvācoties no trīs ēkām uz vienu 2019. gada beigās. Pirmkārt, tas sekmē ietaupījumu valsts budžetā, kā arī pozitīvu ietekmi uz klimatu, samazinot kopējo izmantoto biroja platību par 45%, darba vietu skaitu par 30% un telpu uzturēšanā 5 gadu laikā ietaupot 900 tūkstošus eiro. Jau šobrīd fiksēts kopējais siltumenerģijas un elektroenerģijas pašpatēriņa samazinājums par 65%. Otrkārt, darba vides maiņai ir bijusi tieša ietekme uz  darbinieku labsajūtu un piesaistes rādītāju, kas pērn sasniedzis 75 indeksa punktus un ir krietni virs publiskā sektora vidējā rādītāja. Aktivitātēs-bāzētā biroja plānojums palīdz integrēties komandā, uzlabo informācijas apriti un sadarbību starp struktūrvienībām.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3 536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.