previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ aicina “SBSC” meklēt citu finansēšanas avotu savu apgrozāmo līdzekļu problēmu risināšanai

23.01.2023
Jaunā Rīgas teātra fasāde

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) aicina pilnsabiedrību “SBSC” (“Skonto Būve” un “Skonto Construction”) meklēt citu finansēšanas avotu savu apgrozāmo līdzekļu problēmu risināšanai, informēja VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova. 

Pirmdien, 23. janvārī, VNĪ atkārtoti tikās ar pilnsabiedrības “SBSC” pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējas piešķirt kārtējo avansu Jaunā Rīgas teātra (JRT) ēku kompleksa rekonstrukcijai darbu pabeigšanai.

“Izprotot, ka ģeopolitiskās situācijas radīto seku dēļ problēmas ir visā būvniecības nozarē kopumā un neskatoties uz izaicinājumiem gan attīstītājam, gan būvniekam, mēs esam spējuši rast risinājumus citos projektos, tomēr šajā projektā būvnieka prasībām nav iesniegts pietiekams pamatojums,” piebilda Gavrilova.

VNĪ norādīja, ka, pirmkārt, JRT būvniecības finansēšana var notikt tikai atbilstoši likuma ietvaram, jo JRT tiek būvēts par valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Otrkārt, tā kā pieejamā informācija liecina, ka “SBSC” nav ilgstoši veicis norēķinus ar apakšuzņēmējiem, tāpēc turpmāk VNĪ vēlas maksāt trešajām pusēm tieši, pamatojoties uz paveiktu un nodotu darbu.

Treškārt, VNĪ uzstāj, ka būvniekam atlikušie darbi ir jāpaveic maksimāli ātri, kvalitatīvi un saskaņā ar noslēgto līgumu, lai teātris iespējami ātrāk varētu atgriezties savā mājvietā.

VNĪ informēja, ka “SBSC” netiks piešķirts avanss, jo līdz šim nav iesniegts pietiekams pamatojums atkārtota avansa izmaksa SBSC nav iesniegusi trūkstošo pamatojumu ārkārtas apstākļu ietekmei, proti, ar dokumentiem pamatojusi, kas tieši ir mainījies pāris mēnešu laikā kopš 2022. gada vasarā noslēgtās vienošanās par Krievijas izraisītā kara, Covid-19 u.c. apstākļu radītās ietekmes kompensēšanu. Pirmdien notikušajā sanāksmē “SBSC” apņēmās  šādu informāciju sniegt tuvākajā laikā.

Tāpat VNĪ norāda, ka būvnieka prasīto neiestrādāto materiālu apmaksu nevar veikt, jo tā ir pretrunā ar Publiskā iepirkuma likumu.

Noslēgtais līgums paredz apmaksu tikai par pilnībā pabeigtiem darbiem, proti, kvalitatīvi iestrādātiem, pārbaudītiem, notestētiem, materiāliem un iekārtām, nevis noliktavās esošu materiālu apmaksu. Kaut arī Publiskā iepirkuma likuma vadlīnijas pieļautu iespēju vienoties par apmaksas kārtības maiņu, lai šo izdarītu, ir nepieciešama ar dokumentiem apstiprināta informācija par neparedzētu apstākļu ietekmi pēc 2022.gada vasarā noslēgtās vienošanās. Pērn vasarā pilnsabiedrība “SBSC” apliecināja, ka sniegtais atbalsts ir pietiekams, lai izpildītu līgumu noteiktajā termiņā. Savukārt patlaban “SBSC” jau ilgstoši nespēj pamatot neparedzētu apstākļu izmaiņas.

Jau vēstīts, ka VNI uzstāj, lai “SBSC”  nosauc konkrētu darbu pabeigšanas termiņu un atgādina, ka par katru kavējuma dienu, kamēr objekts nav nodots, atbilstoši līgumam “SBSC” tiks aprēķināta soda nauda – 30 tūkstoši eiro dienā.

Pilnsabiedrība “SBSC” ir vairākkārt vērsusies ar dažādām prasībām, kuras VNĪ ir nodrošinājusi. Papildus būvniekam kompensēts cenu pieaugums atbilstoši inflācijai 2,18 miljonu eiro apmērā, pēc “SBSC” lūguma piešķirts arī papildu avanss viena miljona eiro apmērā. Turklāt būvnieka iesniegtie rēķini par aktuālo darbu apmaksu tiek apmaksāti vairākas reizes mēnesī vienā līdz divās dienās pēc to iesniegšanas, nevis vienu reizi mēnesī 30 dienās, kā tas bija paredzēts sākotnēji. VNĪ ir spēris visus šos soļus, lai atvieglotu būvnieka situāciju un projekts būtu nodots laikus.

VNĪ jau iepriekš būvnieku ir brīdinājuši, ka nekāpinot tempu termiņa iekļauties neizdosies. Objektā šobrīd strādā aptuveni 100 cilvēku. Lai izpildītu darbus noteiktajā termiņā, pēc paša būvnieka “SBSC” sākotnējās darbu izpildes programmas bija plānoti aptuveni 240 cilvēku, šāda darbu intensitāti būvnieks līdz šim nav sasniedzis.

Par Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa restaurāciju
Jaunā Rīgas teātra renovācijas un būvniecības projekta mērķis ir izveidot modernu Eiropas līmeņa teātri. Būvprojekta izstrāde sākta no 2018. gada, bet būvniecība - no 2020. gada.  Par Jaunā Rīgas teātra būvniecību noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “SBSC” par 32,4 miljoniem eiro (tai skaitā indeksācija jeb samaksa par būvdarbu sadārdzinājumu). Sadarbība ar būvnieku – pilnsabiedrību “SBSC” notiek pēc principa „Projektē un būvē”, kas nozīmē līguma izpildītāja visaptverošu atbildību par būvdarbiem un ļauj ātrāk risināt radušos tehniskos izaicinājumus.

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā, un 3536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.