previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ 2018. gadā valsts uzdevumā turpinās vairāku Latvijai nozīmīgu kultūras objektu attīstību

17.10.2017
 title_alt_img

Lielākā valsts dotācijas daļa 12,8 milj. eiro apmērā plānota Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības 1.posma - būvniecības 1.kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei). Projekts paredz vienuviet izbūvēt vairāk nekā 30 tūkst. m2 platības Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālo mākslas muzeja un Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja krājumu izvietošanai un darbam ar krājumu mākslas priekšmetiem. Muzeju krātuvju komplekss ir Ziemeļeiropā unikāla būve, atbilstoši muzeju glabātuvju prasībām te nepieciešams nodrošināt telpas restaurācijai, telpas ar īpašu mikroklimatu un tml. Kopējais plānotais projekta budžets ir 25,7 milj. eiro, būvdarbus veic pilnsabiedrība „RERE Meistari1”. Šobrīd tiek izbūvētas krātuvju pazemes komunikācijas un notiek būvniecības darbi pamatu un pirmā stāva līmenī. Projekta plānotais beigu termiņš – 2019. gada aprīlis.

VNĪ 2018. gada budžeta projektā paredzēta arī 3,7 milj. eiro valsts dotācija Jaunā Rīgas teātra (JRT) ēku kompleksa Lāčplēša ielā 25, Rīgā rekonstrukcijai. 2017. gada augustā JRT pārcēlās uz pagaidu mājvietu VNĪ pārbūvētajā Tabakas fabrikas ēkā, Rīgā, Miera ielā 58A. Lāčplēša ielas 25 rekonstrukcijas projekta autori PS “Zaigas Gailes birojs un partneri “ līdzās teātra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai iecerējuši arī fundamentālus pārveidojumus pašreizējās ēkas ieejas, pagalmu, skatītāju, kā arī mēģinājuma zāļu funkcionālajos risinājumos. Projekta kopējās izmaksas plānotas 19 milj. eur apmērā. Rekonstruēto JRT ēku plānots pabeigt 2021. gadā.1. būvdarbu iepirkuma kārtā kvalificējušies 6 pretendenti.

Dotāciju 2,9 milj. eiro apmērā  VNĪ 2018. gadā plānojis Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurāciju un pārbūvi (būvniecības 2.kārtai) Pils laukumā 3, Rīgā, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) vajadzībām. Otrās kārtas ietvaros plānots atjaunot un restaurēt Rīgas pils Konventa daļu 11 tūkst. m2 platībā, kas ietver pagrabstāvu, piecus stāvus un bēniņus. Projektā paredzēta arī Horna bastiona un Kastelai piegulošās teritorijas rekonstrukcija un pagalma labiekārtošana. Šobrīd pirms Rīgas pils 2.kārtas restaurācijas un rekonstrukcijas Horna bastionā un Konventa (Kastelas) daļā sākti mākslinieciskās izpētes un arheoloģijas darbi. Būvprojekta autors ir pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”, 2. kārtas projekta kopējās izmaksas ir 19, 2 milj. eiro.

Kopumā VNĪ šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus ar kopējo finansējumu 135 milj. eiro apmērā. Starp tiem ir arī biroja ēkas pielāgošana KNAB vajadzībām Citadeles ielā 1, Rīgā, Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācijas projekti Aspazijas bulvārī 7 un Kalnciema ielā 14, Rīgā, Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā, Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekts un citi.