previous image button
next image button
close fullscreen container

Valsts nekustamie īpašumi veic virkni aktivitāšu, būtiski uzlabojot darba drošību būvlaukumos

09.08.2023
 title_alt_img

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) jūlijā pirmo reizi sertificējusi savu arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 45001:2018 starptautiskajam standartam. Turklāt VNĪ aktīvi strādā pie drošas darba vides nodrošināšanas ne tikai saviem darbiniekiem un klientiem, bet arī būvobjektos nodarbinātajiem.

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu sertificēšana apliecina VNĪ apņemšanos nodrošināt augstāko drošības līmeni un ceļu uz nulles negadījumu kultūru. VNĪ saņemto sertifikātu derīguma termiņš ir trīs gadi, kuru laikā notiks ikgadēji uzraudzības auditi, lai nodrošinātu sistēmas turpināšanos un uzlabošanu.

“Kā viens no lielākajiem būvniecības nozares pasūtītājiem ar plašu sadarbības partneru loku, VNĪ pievērš pastiprinātu uzmanību darba drošības noteikumu ievērošanai. Šī gada pirmajā pusgadā novērojamie rezultāti liecina par ievērojamu darba drošības pārkāpumu samazinājumu, kas ir panākts, veicot vairākus izglītojošus un preventīvus pasākumus, tajā skaitā sadarbojoties ar tehnoloģiju uzņēmumiem un visbeidzot sertificējot uzņēmuma sistēmas atbilstoši ISO starptautiskajiem standartiem,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Šī gada pirmajā pusgadā, no janvāra sākuma līdz jūnija beigām, ir veiktas 94 darba drošības pārbaudes būvobjektos, kurās kopumā konstatēti 182 nebūtiski darba drošības pārkāpumi, kas ir 34% samazinājums, salīdzinot ar konstatēto nebūtisko pārkāpumu skaitu 2022. gada pirmajā pusgadā. Salīdzinājumam, iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā tika veiktas 95 pārbaudes un konstatēti 277 nebūtiski darba drošības pārkāpumi.

Kā būtiski darba drošības pārkāpumi tiek fiksēti tie pārkāpumi, kas ir tiešs drauds darbinieka veselībai un dzīvībai. Būtisko pārkāpumu skaits samazinājies par 26% -  šī gada pirmajā pusgadā konstatēti 15 būtiski pārkāpumi. 2022. gada pirmajā pusgadā šādu pārkāpumu skaits bija 21.  Šādu rezultātu ir iespējams sasniegt, pastiprinot darba drošības instruktāžas un veicot skaidrojošo darbu darba drošības jomā. Lai gan ne vienmēr ir iespējams novērst ikviena būvlaukumā strādājošā darbinieka darba aizsardzības prasību pārkāpumus, VNĪ aktīvi cenšas izglītot darbiniekus, lai samazinātu šādu pārkāpumu skaitu turpmāk.

Lai veicinātu drošas darba vides izveidi un popularizētu drošas darba kultūras nozīmi, VNĪ ir izvietojis informatīvos vizuālos materiālus par darba drošības prasībām katrā objektā. Tāpat,  VNĪ ir pievienojies arī sociālajai iniciatīvai "Misija Nulle", kas cenšas sasniegt nulles rādītāju nelaimes gadījumu skaitā darba vidē un jau kopš 2020. gada, lai palielinātu apziņu un pārliecību par drošas darba vides svarīgumu, uzņēmums īsteno informatīvo kampaņu "Strādā droši, Tevi gaida mājās!".

“Strādāt droši – tā ir attieksme un domāšanas veids, ko sagaidām ne tikai no VNĪ darbiniekiem, bet arī no katra cilvēka, kurš strādā vai apmeklē VNĪ būvlaukumus. Apzināmies, ka strādājam jomā vienlaikus ar augstu negadījumu risku un zemu drošības kultūru, tāpēc katrs ieguldījums, ko veicam darba drošības sistēmas attīstībā ir izglābtas dzīvības vērts. Pats pamats – sakārtota, skaidra un visiem saprotama sistēma. Kā par drošību mācāmies, kādas prasības izvirzām partneriem, kā pārliecināmies, ka tās tiek ievērotas. Šis ir būtisks apliecinājums tam, ka ieviestie procesi uzņēmumā ilgtspējīgi un vērsti uz drošu darba vidi,” uzsvēra R. Griškevičs.

Turklāt VNĪ sadarbojas ar tehnoloģiju uzņēmumiem, lai ieviestu jaunākās inovācijas drošības jomā. Nesenās sadarbības ar SIA "ALTAS IT" rezultātā tika testēta IT tehnoloģija, kas palīdzēja noteikt, vai persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus – atstarojošo vesti, ķiveri un brilles. Testētā tehnoloģija šobrīd vēl nevar nodrošināt tādu darba drošības pārraudzību visās būvniecības specifikai nepieciešamajās jomās, kā darba drošības speciālistu klātienes vizītēs, taču, ar laiku pilnveidojoties, šādi tehnoloģiskie risinājumi var kļūt par spēcīgu atbalstu drošības prasību ievērošanai un kontrolei būvlaukumos.

Lai gan darbs pie drošas darba vides pilnveidošanas joprojām turpinās, VNĪ ir apņēmies turpināt veikt pasākumus, kas nodrošinās visu iesaistīto personu drošību un veselību būvlaukumos. Uzņēmuma sistēmu pilnveidošana un sertificēšana atbilstoši ISO standartiem, sadarbība ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumiem, kā arī nepārtraukta darbinieku un sadarbības partneru izglītošana drošības jautājumos ir galvenie veidi, kā veicināt drošu darba vidi būvniecības nozarē.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumam ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.