previous image button
next image button
close fullscreen container

Valsts nekustamie īpašumi Jelgavā veic pārbūves darbus vides pieejamības projekta ietvaros

22.08.2023
 title_alt_img

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) vides pieejamības projekta ietvaros, šī gada jūlijā uzsākusi pārbūves darbus Jelgavā, Pasta ielā 43 esošajā ēkā, kurā darbojas vairākas valsts iestāžu struktūrvienības. Šis projekts tiek īstenots, lai nodrošinātu labklājības nozares pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

"Šis projekts ir izcils piemērs tam, kā vides pieejamības uzlabošana var veicināt iedzīvotāju integrāciju un vienlīdzīgas iespējas sabiedrībā un tas ir tikai viens no vairākiem attīstības projektiem, kuru mērķis ir uzlabot vides pieejamību. VNĪ attīstības projektos, kur paredzēta ēkas daļēja vai pilnīga pārbūve, tiek paredzēti vides pieejamības risinājumi, nodrošinot atbilstošas uzbrauktuves, pacēlājus, liftus, pielāgojot durvju un gaiteņu izmērus, kas ļauj cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem brīvi pārvietoties, tostarp ratiņkrēslā. Tiek izmantoti arī taustāmi burti, cipari un Braila raksts,  lai marķētu kāpņu margas un citus dizaina elementus, nodrošinot pieeju informācijai neredzīgiem cilvēkiem. Esam izstrādājuši arī projektus, kuros tiek iekļauti īpaši risinājumi dzirdamības pastiprināšanai, piemēram, JRT akustiskās cilpas," skaidro VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Projekta mērķis ir ievērojami paplašināt sabiedrībai paredzēto publisko pakalpojumu un publisko ēku klāstu, kur tiek sniegti gan valsts labklājības nozares, gan pašvaldību sociālie pakalpojumi. Turklāt centrālais uzdevums ir nodrošināt vides, nodarbinātības un informācijas pieejamību visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu spējām un ierobežojumiem. Projekta ietvaros, Jelgavā, Pasta ielā 43 tiks veikta  galvenās ieejas pārbūve, paredzot arī diagonālo pacēlāju un jaunas ieejas durvis. Plānots pārbūvēt arī pirmā stāva tualetes telpas, lai tās vides pieejamības  prasībām.

Projekta veikšanai noslēgts projektē-būvē līgums ar SIA "Pillar contractor", un kopējā līguma cena sasniedz 145 275 eiro bez PVN. Pašlaik darbi jau ir sākušies, un tos plānots pabeigt šī gada novembrī. Projekta īstenošana notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (ANM) 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" ietvaros, konkrēti "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumos" ietvaros, Kopējais ANM finansējums ir 111 000 EUR bez PVN.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumam ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.