previous image button
next image button
close fullscreen container

“TabFab” biznesa inkubatora ēkas pamatos ievietota laika kapsula

14.02.2023
 title_alt_img

2023.gada 14.februārī VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) īstenotajā kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab", Miera ielā 58a, Rīgā, radošo industriju biznesa inkubatora ēkas pamatos Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras akadēmija, VNĪ, arhitektu birojs NRJA un būvkomersants SIA “Marels Būve”  ievietoja laika kapsulu ar vēstījumiem nākotnei, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Radošo industriju biznesa inkubatora (RIBI) ēkas pamatos ievietota laika kapsula ar vēstījumu nākotnes paaudzēm. Vēstījumos ietverta informācija par projekta dalībniekiem, novēlējumi nākamajām paaudzēm un kapsulas iespējamiem atradējiem, kā arī mākslinieciski un filozofiski vēstījumi.

“Kultūras un radošo industriju atbalsta centrs “TabFab” ir ilgi gaidīts un īpaši nepieciešams, lai kultūras procesi, īpaši to sākumposmā, notiktu mūsdienīgā un kvalitatīvā vidē, kura revitalizācijas ietvaros sniegs iespēju pilsētas vēsturiskajai teritorijai iegūt jaunu elpu, jaunu nozīmi. Kapsulā esam ievietojuši karikatūras meistara Gata Šļūkas trāpīgu ministrijas darbības stratēģijas ilustrāciju, kas balstīta vienā no mākslas izcilības mērauklām – spējā atsevišķu detaļu birumam saliedēties vienotā, saskanīgā kopumā, radot harmonisku ansambli. Novēlu, lai arī šis kvartāls jau tuvā nākotnē kļūtu par šādu ansambli,” norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis.

"Līdz ar kapsulas ievietošanu tiek sperts ļoti nozīmīgs simbolisks solis, lai nākamgad pēc Filmu skolas korpusa celtniecības pabeigšanas Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas studenti varētu uzsākt mācības brīnišķīgās mūsdienu prasībām atbilstošās telpās bijušajā Tabakas fabrikā. Mūsu vēstījums vienmēr ir bijis un būs mūsu studentu darbi visā to daudzveidībā, un tāpēc izvēlējāmies šajā kapsulā ievietot nevis kādu vienu filmu, bet gan visus mūsu pēdējā izlaiduma audiovizuālās mākslas studentu diplomdarbus," atklāj Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas vadītājs Jānis Putniņš.

“VNĪ šobrīd īsteno dažādus kultūras nozares projektus, kuru ietvaros tiek radīta jauna telpa kultūras nozares pārstāvjiem, modernizētas pieejamās telpas un radītas arvien jaunas ilgtspējīgas attīstības iespējas. Šis ir viens no trim ar kultūras nozari saistītajiem projektiem, kuru ietvarā mums ir iespēja atjaunot vidi degradētas teritorijas, iedvest tajās jaunu elpu un atgriezt tās pilsētas viesiem un iedzīvotājiem. Esam pagodināti, ka arī mums ir iespēja sniegt ieguldījumu Latvijas kultūras un radošo industriju izglītības kvalitātes veicināšanā,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

“Šobrīd notiek Latvijas Kultūras akadēmijas kvartāla attīstības 1.posms. Lai realizētu ilgus gadus auklētos plānus par pilnvērtīgu LKA pārcelšanos uz Miera ielu, būs nepieciešami vēl  nopietns sagatavošanās darbs. Mēs, NRJA, pievienojam kapsulai 2 eiro monētu kā simbolisku nepieciešamu sastāvdaļu, lai labie nodomi varētu realizēties,” atklāj NRJA dibinātājs Uldis Lukševics. Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izbūves kvartālā aktīvi norisinās pirmā posma darbi, kuru ietvaros līdz šim jau ir veikti demontāžas darbi nākotnes kino skolas telpās kā arī uzsākti sagatavošanās darbi papildus pamatu izbūvei. Demontāžas darbi uzsākti arī filmēšanas paviljonā un izbūvēti RIBI ēkas pamati. Līdz vasaras vidum turpināsies RIBI ēkas grīdu un pārējo konstrukciju izbūves darbi un sasniegts augstākais ēkas jumta punkts. 2024.gada sākumā iecerēts noslēgt pirmā posma darbus, lai Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un radošo industriju pārstāvji varētu sākt iepazīties ar jaunajām telpām.

Atbilstoši arhitektu biroja NRJA vīzijai projekta ietvaros veiks telpu pielāgošanu Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolas vajadzībām, kā arī izbūvēts atsevišķs filmēšanas paviljons, atjaunojot un labiekārtojot teritoriju 2325 m2 un publiskās ēkas 1090 m2 platībā.

Kopējās pirmā posma būvdarbu izmaksas sastāda 4,62 miljonus eiro, t.sk. šobrīd apstiprināts projekta sadārdzinājums 258 150 eiro apmērā. Projekta pirmā posma finansējumu Kultūras ministrija piesaistījusi no ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.6.1. SAM "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā." Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005.

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro.  VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 352 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1000 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3460 zemes īpašumiem ar kopējo platību 907 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.