previous image button
next image button
close fullscreen container

Saistībā ar pasaules, ES un Latvijas sankciju radītājām materiālu piegādes iespēju izmaiņām, izsludināta jauna Austrumu robežas izbūves cenu aptauja

08.03.2022
Austrumu robežas izbūve

Pašreizējās starptautiskās politiskās situācijas ietekmē ir būtiski mainījušies Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras izbūves riski. Tāpat pasaules valstu, t. sk. Eiropas Savienības (ES) un Latvijas, piemērotās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju dažu dienu laikā ir ievērojami mainījušas metālapstrādes tirgu un izejmateriālu piegādes iespējas, kā arī pieaugušas degvielas izmaksas. Tādēļ būvkomersants SIA “Citrus Solutions” bija spiests atsaukt savu slēgtās cenu aptaujas  pieteikumu. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ)  ir izsludinājusi jaunu, slēgtu cenu aptauju – tajā atkārtoti uzaicināti piedalīties būvkomersanti, kuri iesniedza pieteikumus arī iepriekšējā cenu aptaujā,” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. 

VNĪ ir izsludinājusi jaunu, slēgtu cenu aptauju. Būvkomersanti, kuri iesniedza pieteikumus arī iepriekšējā cenu aptaujā, jaunos piedāvājumus varēs iesniegt līdz 2022. gada 11. marta vakaram. Jaunās cenu aptaujas rezultātā ir paredzama cenu izmaksu korekcija, kuras apmērus varēs noteikt tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas un izvērtēšanas. Robežas žoga izbūvi paredzēts uzsākt iespējami ātri, plānots saglabāt līdzšinējos būvniecības termiņus, tāpēc jaunu būvkomersantu iesaiste dalībai atkārtotajā cenu aptaujā nav plānota. 

“Austrumu robežas izbūve šobrīd ir VNĪ prioritārais projekts – pašreizējā situācijā projekts ir kritiski svarīgs Latvijas drošībai. Būvkomersantam SIA “Citrus Solutions” nepieciešamo izejmateriālu ražotājs ir informējis par materiālu sadārdzinājumu un iespējamām problēmām ar nepieciešamo materiālu, t.sk. metāla nodrošināšanu, metālapstrādes tirgus izmaiņu dēļ. Tāpat sankcijas strauji ietekmējušas arī degvielas izmaksas. Ņemot vērā izejmateriālu straujo cenu kāpumu un ierobežoto pieejamību, pieņēmām lēmumu izsludināt jaunu cenu aptauju, lai visiem iepriekš uzrunātajiem būvkomersantiem būtu vienādas iespējas iesniegt jaunajai situācijai atbilstošus cenu piedāvājumus,” norāda R.Griškevičs.
2021. gada decembrī VNĪ uzrunāja 15 būvkomersantus ar aicinājumu iesniegt apliecinājumu potenciālajai dalībai Austrumu robežas izbūves projektā.  Izvērtējot potenciālo būvkomersantu dalību projektā, tika vērtēts to reputācijas līmenis un 2020. gadā veiktais būvdarbu apjoms. Apliecinājumu potenciālajai dalībai projektā no uzrunātajiem 15 būvkomersantiem iesniedza 11. Viņiem bija iespēja iepazīties ar tehnisko specifikāciju un piedalīties sarunās par projekta īstenošanu, kā arī precizēt neskaidros jautājumus. Pēc sarunām dalību cenu aptaujā turpināja deviņi būvkomersanti, no kuriem seši iesniedza savu cenas piedāvājumu, tajā skaitā četri iesniedza būvniecības piedāvājumus visiem deviņiem posmiem. Pirmajā cenu aptaujā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu visu deviņu augstas gatavības posmu izbūvei iesniedz būvkomersants - SIA “Citrus Solutions”, par kopējo summu 31,4 miljoni eiro (bez PVN). Posmu kopējais garums ir nepilni 84 kilometri no paredzamajiem 137. 

Austrumu robežas izbūves projekts ir starpinstitūciju sadarbības projekts. Saskaņā ar 2021. gada 12. novembrī Saeimas pieņemto Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu VNĪ vada, īsteno un uzrauga visus robežas infrastruktūras būvniecībai nepieciešamos darbus, īsteno būvniecībai nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkuma līgumus. Projekta īstenošanu uzrauga Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Projektā paredzēts izbūvēt valsts robežas joslu 173 kilometru garumā, tostarp pastāvīgu žogu 134 kilometru garumā. Projekts tiks finansēts no valsts budžeta,  tā sākotnējais finansējums indikatīvi bija 39,5 miljoni eiro.   

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā VNĪ vadībā īstenoto Latvijas - Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežu modernizācijā šobrīd tiek ieguldīti 18,5 miljoni eiro. Šo projektu rezultātā līdz 2023. gada beigām robežkontroles punktos strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku.