previous image button
next image button
close fullscreen container

Nosolīta Ērgļu arodvidusskola un Rīgas Eksportostas zemes gabali

13.11.2023
 title_alt_img

Šodien, 13. novembrī, ar pozitīviem rezultātiem noslēgušās divas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) rīkotās nekustamo īpašumu izsoles. Nosolīta Ērgļu arodvidusskolas ēka un zemesgabali Rīgas Eksportostā - Uriekstes ielā 9a un Rankas ielā 9. Kopējā nosolītā summa - 1134800 eiro, ziņo VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Atkārtotā izsolē nosolīti zemes īpašumi rūpnieciskās apbūves teritorijā R6, Rīgā, Ziemeļu rajonā, Vējzaķsalā, blakus Rīgas Eksportostai, konkrēti - Uriekstes ielā un Rankas ielā. Kopējā nekustamā īpašuma platība nedaudz pārsniedz 11 hektārus. Uriekstes ielas zemesgabala platība ir 1,4581 hektārs, bet Rankas ielas zemesgabala platība  -  9,5427 hektāri. Šī teritorija ir paredzēta rūpniecības un ostas darbībā iesaistītiem uzņēmumiem, nodrošinot piemērotu infrastruktūru un attīstības iespējas. Netālu no izsolē pārdotajiem zemesgabaliem atrodas noliktavas, ražošanas un biroju ēkas.

“Šie zemes gabali Rīgas Eksportostas tuvumā piedāvā jaunas attīstības iespējas, sevišķi rūpniecības un loģistikas nozarēm. Esmu pārliecināts, ka jaunie īpašnieki turpinās šo teritoriju attīstīt, radot jaunas darbavietas un veicinot reģionālo ekonomiku,” norāda Andris Vārna.

Zemesgabalu Uriekstes ielā 9A un Rankas ielā 9 kopējā izsoles sākumcena bija 1 055 800 eiro, ar izsoles soli 10 000 eiro. Izsolē pieteicās viens dalībnieks, tā noslēdzās ar vienu soli un objekts tika nosolīts par 1 065 800 eiro.

Iepriekšējās izsoles, kas notika 6.jūlijā, 14.augustā un 18.septembrī noslēdzās bez rezultāta.

Savukārt atkārtotā izsole Ērgļu arodvidusskolas ēkai ar pievienoto zemesgabalu noslēgusies ar nosolīto summu 69 000.00 eiro apmērā. Izsolē piedalījās 5 dalībnieki un tā tika noslēgta ar 39 soļiem.

Īpašums atrodas Oškalna ielā 10 un Lauksaimniecības ielā 14, Ērgļos, Madonas novadā, un sastāv no 15 011 kvadrātmetru zemes un trim ēkām - arodvidusskolas ēka, dienesta viesnīca un sakņu un materiālu noliktava. Izsoles sākumcena bija 30 000 eiro, ar izsoles soli 1 000 eiro.

“Ērgļu arodvidusskolas izsole ir visai garš stāsts. Pirmā objekta izsole tika rīkota 2022.gada martā. Sākoties kara darbībai Ukrainā, izsole uz laiku tika apturēta, lai gadījumā, ja tiktu saņemts valsts pārvaldes rīkojums par telpu nepieciešamību Ukrainas kara bēgļu izmitināšanas vajadzībām, tās varētu tikt izmantotas šim nolūkam. 2023. gada 14. augustā tika rīkota arodvidusskolas atkārtota izsole. Objekts tika nosolīts par 161 000 eiro, tomēr samaksa noteiktajā termiņā netika veikta. Īpašums tika piedāvāts nākamajam augstākās summas nosolītājam, kurš arī izvēlējās neiegādāties objektu, tāpēc tas tika izsolīts atkārtoti,” skaidro A. Vārna.

Šobrīd Ērgļu arodvidusskola ir nosolīta. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Ērgļu arodvidusskolas ēkai piegulošais īpašums Oškalna ielā 14, Ērgļos, kurā ietilpst zemes platība 57 660 kvadrātmetru un septiņas būves, tika veiksmīgi nosolīts par summu 114 000 eiro 2023. gada 14.augustā un samaksa par šo īpašumu tika saņemta līgumā paredzētajā laikā.

Plašāka informācija par izsolēm, ieskaitot izsolītajiem nekustamajiem īpašumiem, pieejama uzņēmuma mājaslapā www.vni.lv vai izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Pamatkapitālā esošie īpašumi, kas rada zaudējumus kapitālsabiedrībai un kurus nav iespēja iznomāt komercnomniekiem, tiek virzīti atsavināšanai, tādejādi dodot tiem iespēju iegūt jaunu pielietojumu.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 419 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1049 ēkas 0,98 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 585 ha platībā, un 3 385 zemes īpašumam ar kopējo platību 937 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.