previous image button
next image button
close fullscreen container

Noslēgusies Igates pils kompleksa atsavināšana par 915 tūkstošiem eiro

06.09.2022
Igates Pils

2022.gada 5.septembrī noslēgusies Igates pils kompleksa pārdošana. Tiesības uz pils kompleksa iegādi par 915 000 eiro atklātas elektroniskas izsoles ceļā ieguva SIA “Palleteries”, norāda VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis Andris Vārna.

2022.gada 25.augustā noslēdzās Igates pils kompleksa, Limbažu novadā, atklāta elektroniska izsole, kurai pieteicās viens pretendents – juridiska persona SIA “Palleteries”. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks un patiesā labuma guvējs ir Latvijas uzņēmējs Edijs Ošs. Uzņēmums darbojas ražošanas un eksporta nozarē.

“Pēc publiskajā telpā izskanējušās ziņas par pils pārdošanu, radās doma Latvijas vēsturē ierakstīt arī savas rindiņas, iegādājoties Igates pili, kas arī ir sava veida mecenātisms. Tālāk pils apsaimniekošana tiks nodota meitas Sintijas Ošas un viņas komandas rokās. Divām ģimenēm - Ošiem un Lāčiem apvienojoties, īpašums tiks pārvaldīts un saglabāts tā vēsturiskais mantojums kombinācijā ar jauno, mūsdienīgo attīstības modeli. Šeit jaunajai paaudzei būs iespējas izpausties radošumā, kā arī uzkrāt biznesa zināšanas mācību procesā. Pils būs ikvienam pieejama un vērsta uz uzņēmējdarbību. Tiks turpināts darbs viesu iecienītajā Igates dzirnavu krodziņā, atjaunota pirts atpūtas māja un pielikti visi spēki, ticība un cerība vērt vaļā pils durvis jau Jaunā 2023. gada sagaidīšanai,” norāda Edijs Ošs.

Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešamas valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Pamatkapitālā esošie īpašumi, kas rada zaudējumus kapitālsabiedrībai un kurus nav iespēja iznomāt komercnomniekiem, tiek virzīti atsavināšanai, tādejādi dodot tiem iespēju iegūt jaunu pielietojumu. Igates pils atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti citu valsts un kapitālsabiedrības valdījumā esošo īpašumu atjaunošanā un pārvaldībā.

“VNĪ mērķis ir pārvaldīt valsts nekustamos īpašumus atbilstoši augstākajam nozares standartam, uzturēt un vairot mūsu pārvaldībā esošo īpašumu vēsturiskās vērtības. Esam gandarīti, ka pils un tās komplekss iegūs jaunu elpu. Vēlam jaunajam pils īpašniekam piepildīt kompleksa attīstības plānus, lai pils jau drīzumā varētu tikt atkal atvērta sabiedrībai,” norāda A.Vārna.

No 2015.gada nogales līdz 2019.gada rudenim pils komplekss tika iznomāts SIA “Domaines et Chateaux” un tika izmantots viesmīlības pakalpojumu sniegšanai. Pēc nomas tiesību pārtraukšanas VNĪ turpināja nekustamā īpašuma saglabāšanu un uzturēšanu, kas valstij gadā izmaksāja 129 000 eiro. Paralēli īpašumam tika meklēts jauns nomnieks. Lai īpašums nestāvētu tukšs, VNĪ 2020.gadā pieņēma lēmumu atgriezt dzīvību krodziņam, atdalot kafejnīcu no pārējā īpašuma, kas deva iespēju šīs telpas iznomāt likumā noteiktajā kārtībā publiskās izsoles ceļā, tādejādi mazinot valstij radītos zaudējumus. VNĪ nodrošināja pils un tās teritorijas uzturēšanu - teritorijas uzkopšanu, zāles pļaušanu, kompleksa teritorijā esošo ūdenstilpņu - dīķa, meniķa atjaunošanas darbus. Pils ēkai tika nodrošināti apsardzes un siltumapgādes pakalpojumi.

No Latvijā esošajām 1200 muižu un piļu, VNĪ tiešā pārvaldīšanā bez Igates pils kompleksa ir vēl divas – Rīgas pils, kas jau ilgstoši izmantota publiskajai funkcijai un saņem valsts atbalstu, un Mežotnes pils komplekss, kam VNĪ nodrošina visu vēsturisko vērtību saglabāšanu. Kopš

2021.gada maija, VNĪ kopā ar nozares ekspertiem no Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes un Kultūras ministrijas, strādā pie vienotu nekustamo īpašumu kultūras mantojumu kritēriju izstrādes, informatīvais ziņojums par kopīgās darba grupas izstrādātajiem kritērijiem tuvākajā laikā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā (saskaņā ar mantojums.lv datiem, no 362 VNĪ pārvaldībā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ar apbūvi, kultūras mantojuma statuss ir piešķirts 86 īpašumiem).