previous image button
next image button
close fullscreen container

Noslēgušās trīs VNĪ nekustamo īpašumu objektu izsoles

16.08.2023
 title_alt_img

Pagājušās nedēļas sākumā, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv noslēgušās VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ)  trīs nekustamo īpašumu objektu izsoles. Divi nekustamie īpašumi sekmīgi pārdoti, savukārt viena izsole noslēdzās bez rezultāta. Visi trīs izsolē piedāvātie objekti atrodas dažādos Latvijas novados un izsoļu dalībniekiem piedāvāja atšķirīgas iespējas gan dzīvojamai, gan komerciālai vai cita veida izmantošanai.

Nekustamais īpašums Upes ielā 6A, Sabile, Talsu novadā ietvēra 1169 kvadrātmetru lielu zemes platību. Objekta sākumcena bija noteikta 1800 eiro apmērā, un izsoles solis veidoja 50 eiro. Nekustamais īpašums atrodas dabas parka neitrālajās zonās teritorijā un nacionālā parka kultūrvēsturiskajās zonās teritorijā. Šādi objekti  paredz ierobežojumus ar kuriem jārēķinās potenciālajiem īpašniekiem. Objekts tika nosolīts par 8350 eiro.

Zemes gabals ar apbūvi Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā sastāv no 332 kvadrātmetru lielas zemes platības kopā ar uz tā esošo apbūvi - veikalu un inženiertehniskajām komunikācijām. Izsoles sākumcena šim objektam bija EUR 15 168.72, un izsoles solis bija EUR 100. Izsolē piedalījās necerēti liels interesentu skaits – 30 dalībnieki. Šis nekustamais īpašums tika nosolīts par EUR 61 768.72.

Savukārt izsole zemes vienībai ar divām būvēm Vidzemes ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, noslēdzās bez rezultāta. Šis nekustamais īpašums piedāvā iespēju individuālo dzīvojamo māju apbūvei un tam plānota atkārtota izsole. Vairāk par īpašumu izsolēm iespējams uzzināt izsoles.ta.gov.lv.

Atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskā sektora iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Pamatkapitālā esošie īpašumi, kas rada uzņēmumam zaudējumus un kurus nav iespējams iznomāt komercnomniekiem, tiek virzīti atsavināšanai, tādejādi ļaujot tiem gūt jaunu pielietojumu.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 350 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 975 ēkas 0,95 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 599 ha platībā, un 3441 zemes īpašumam ar kopējo platību 892 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas 2022.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.