previous image button
next image button
close fullscreen container

Noslēgumam tuvojas robežšķērsošanas vietas “Terehova” 1. posma modernizācijas darbi, izsludināta cenu aptauja 2. posma darbu veikšanai

18.02.2022
 title_alt_img

Noslēgumam tuvojas noslogotākās Latvijas - Krievijas robežšķērsošanas vietas (RŠV) “Terehova” 1. posma darbi, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir izsludinājusi atkārtotu RŠV modernizācijas 2. posma cenu aptauju. Tajā izbūvēs RŠV administratīvās ēkas piebūvi – termināli  rokas bagāžas pārbaudei – un modernizēs administratīvās ēkas inženierkomunikācijas, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Šobrīd RŠV “Terehova” aktīvi turpinās attīstības 1. posma noslēguma darbi.  To gaitā 2021. gada sākumā pieņemta ekspluatācijā padziļinātās muitas kontroles ēka, kas dod iespēju dubultot pārbaužu jaudu, vienlaicīgi padziļināti pārbaudot divus kravu transportlīdzekļus un vienu vieglo transportlīdzekli. Uzstādīti seši jauni kontroles paviljoni, pārbūvētas un paplašinātas kontroles nojumes, virs kurām tiks izvietotas elektroniskās informācijas zīmes, lai sastrēgumstundās varētu efektīvi mainīt joslu nozīmi un palielinātu transportlīdzekļu caurplūdi.  Ir izbūvēta servera telpa, uzstādītas jaunas attīrīšanas iekārtas, uzlabojot vides stāvokli pierobežā, un izbūvētas jaunas elektroietaises. Šobrīd norisinās darbu pieņemšana, ko veic VNĪ iekšējie būvuzraugi, kuri atbilstoši iekšējām vadlīnijām un nozares labajai praksei savu darbu veic īpaši rūpīgi, stiprinot VNĪ būvuzraudzības kompetences. VNĪ ir prasīgs pasūtītājs un nepieļauj atlaides kvalitātes jomā, tādēļ darbus pieņems tikai pēc visu darbu pabeigšanas un konstatēto nepilnību novēršanas, ko plāno izdarīt līdz 2022. gada vasarai.

Paralēli ir uzsākta iepirkuma procedūra 2. posma darbiem. Tiks izbūvēts rokas bagāžas kontroles terminālis, kas paredzēts kā piebūve administratīvajai ēkai. 2. posma darbus plānots uzsākt šī gada pavasarī ar būvprojekta izstrādi bet būvdarbus pabeigt līdz 2023. gada nogalei.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls uzsver: “Gan starptautiskā tirdzniecība, gan tehnoloģijas dinamiski attīstās, un muitas dienestam ir jāatbilst šīm tendencēm. Lai īstenotu mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem atbilstošu preču robežkontroli, nodrošinot godprātīgiem komersantiem ātru un ērtu robežas šķērsošanu, ir vitāli svarīgi stiprināt dienestu kapacitāti un veidot infrastruktūru, kas atbalsta un veicina kontroles efektivitātes celšanu. Latvijas RŠV un muitas kontroles aprīkojuma modernizācija noris nepārtraukti.”
2021. gada septembrī izsludinātajā RŠV “Terehova” 2. posma modernizācijas iepirkumā VNĪ plānoja pārbūvēt RŠV administratīvo ēku un izbūvēt piebūvi, kurā atrastos rokas bagāžas terminālis. Iepirkumā pieteicās divi pretendenti: personu apvienība “Ramda Delta Falkors” un SIA “Lagron”. Piedāvājumi būtiski pārsniedza projektā pieejamo finansējuma apjomu, tādēļ Valsts ieņēmuma dienests sadarbībā ar VNĪ un Valsts robežsardzi pieņēma lēmumu īstenot projektu samazinātā apjomā, vienlaikus nodrošinot būtiskāko RŠV modernizācijai nepieciešamo darbu īstenošanu. Administratīvās ēkas piebūve sniegs iespēju robežkontroles dienestu darbiniekiem savu darbu veikt plašākās un modernākās telpās. Darbi, kurus projektā neīstenos, būtisku ietekmi uz RŠV “Terehova” modernizāciju neradīs.

RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekta 1. posms  tika uzsākts 2019. gadā, un tas norit vairākās kārtās, nepārtraucot kontroles dienestu darbību. 1. posms tiek īstenots, realizējot Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēto projektu “Robežšķērsošanas vietas “Terehova–Burački” attīstība”. Savukārt projekta turpinājums (2. posms) tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas  zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana", īstenojot projektu “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova””. Projekta pirmā posma ieguldījumi ir 8,35 miljoni eiro (bez PVN) un otrā posma ieguldījumi Terehovā ir 1,84 miljoni eiro (bez PVN).

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu 223 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 400 ēku un būvju nekustamajiem īpašumiem ar 1100 ēkām 1,02 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 3600 zemes īpašumu 9,6 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.

Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.