previous image button
next image button
close fullscreen container

Noslēgumam tuvojas konstrukciju izbūves darbi Okupācijas muzeja kompleksā, uzsākta Strēlnieku laukuma sakārtošana

03.08.2020
 title_alt_img

Šobrīd Okupācijas muzeja pārbūvē tuvojas noslēgumam būvkonstrukciju izbūve, turpinās inženierkomunikāciju izbūve un uzsākts darbs pie telpu iekšējās apdares. Par 90% pabeigta vēsturiskās Okupācijas muzeja ēkas siltināšana, uzmanīgi noņemot esošās tumšās vara skārda loksnes un montējot tās atpakaļ pēc fasādes siltināšanas darbu pabeigšanas. Augustā tiks uzsākta fasādes apšūšana ar granīta plāksnēm, kas pasūtītas no Somijas, no jauna projektētajā ēkas daļā jeb “Nākotnes namā”, to papildinot ar stiklotu fasāžu sistēmu. Saskaņā ar arhitekta Gunāra Birkerta skicēm muzeja komplekss veido stāstu no tumšās pagātnes līdz apskaidrotai nākotnei – esošajai ēkai tiek saglabāta oriģinālā apdare tumšos toņos, simbolizējot pagātni, jaunā piebūve tiek veidota gaiša, simbolizējot tagadni, bet piebūve Grēcinieku ielas pusē noslēdzas ar stikla sienu, vēstot par apskaidrotu nākotni.

“Līdz ar šī vērienīgā kompleksa pabeigšanu, Okupācijas muzejs iegūs mūsdienīgas ekspozīciju telpas, kas ļaus akcentēt okupācijas periodu Latvijas vēsturē, represētie un viņu piederīgie – vietu okupācijas režīmā cietušo piemiņai, Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi – atjaunotu un sakārtotu teritoriju Vecrīgas sirdī. Kompleksa izveide un vēsturiskās ēkas pārbūve no būvniecības viedokļa ir tehnoloģiski un arhitektoniski sarežģīts projekts, tādēļ būvlaukumā izaicinājumu netrūkst. VNĪ atzinīgi vērtē būvnieka apņēmību kāpināt tempus, lai memoriāla kompleksu sabiedrībai nodotu līdz gada beigām,” norāda R. Griškevičs.

Piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla” izveides un Strēlnieku laukuma atjaunošanas darbi notiks vairākos posmos. Pirmajā posmā notiek piemiņas memoriāla izveides darbi. Būvdarbi notiek saskaņā ar SIA “Taktila” izstrādāto būvprojektu. Pēc būvdarbu pabeigšanas par objekta māksliniecisko pabeigtību gādās paši mākslinieciskās idejas autori, kuru metu vēl 2007. gadā par labāko atzina starptautiska žūrija. Vides objekts piekļausies Okupācijas muzejam laukumā uz Daugavas pusi un būs kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas skumjākajiem vēstures brīžiem.

Otrā posmā tiks veikta Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas labiekārtojuma un lietus ūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi laukuma atjaunošanai, ko VNĪ īstenos sadarbībā ar teritorijas īpašnieku – Rīgas domi. Latviešu strēlnieku laukuma sakārtošanai finansējumu 869 673 eiro apmērā piesaistījusi Kultūras ministrija no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Šobrīd VNĪ aktīvi strādā pie Strēlnieku laukuma labiekārtošanas projekta saskaņošanas ERAF, lai rudenī varētu uzsākt teritorijas sakārtošanas darbus.

2006. gada nogalē pieņemtais Latvijas Okupācijas muzeja likums nosaka Padomju okupācijas upuru Okupācijas muzeja un piemiņas memoriāla kompleksa izveidošanu, veidojot arhitektonisku vienotu kompleksu Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā, kurš vēstīs par Latvijas tautas represijām padomju okupācijas periodā. Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvei un padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidei Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu – 8,9 miljonus eiro. Būvdarbus veic SIA “Skonto būve”. Lai stiprinātu projektu uzraudzību, pasūtītāja pārliecību par būvdarbu izpildes gaitu un dokumentācijas kvalitāti VNĪ kopš 2018. gada vidus lielākajiem nacionālas nozīmes objektiem, tai skaitā Okupācijas muzeja kompleksam, būvuzraudzību veic paši.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1400 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.