previous image button
next image button
close fullscreen container

Izvērtēs Valmieras drāmas teātra būvniecībai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti, būtiski stiprinās vēsturiskās ēkas konstrukcijas

06.07.2022
Valmieras teātra vizuālais tuvplāns

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) būvniecības darbu nepārtrauktības nodrošināšanai veiks Valmieras Drāmas teātra (VDT) būvdarbu sadārdzinājuma izvērtējumu un papildus finansējuma piesaisti, kā arī būtiski stiprinās vēsturiskās ēkas konstrukcijas, informē VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Valmieras Drāmas teātra ēkai tiks paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota energovadība, teātra darbiniekiem nodrošināta komfortablāka darba vide, izbūvēta jauna “black box” zāle, kā arī uzlabota vides pieejamība. Teātrī līdz šim veikti nozīmīgākie demontāžas darbi, šobrīd turpinās konstrukciju stiprināšana un inženiertīklu izbūves darbi, kā arī jaunu konstrukciju izbūve. Būtiskas projekta izmaiņas radušās jo, demontāžas darbu laikā atklājās atšķirības starp vēsturiskajā būvniecības projektā norādītajiem risinājumiem un reālo situāciju vidē kā, piemēram, nav izbūvēti projektā norādītie kolonnu pamati, tādēļ tika veikta ekspertīze un meklēti jauni risinājumi, kas nodrošina ēkas ilgtspējību un pilnīgu drošību. Jauno risinājumu izstrāde prasa laiku un papildus finansējumu. Šobrīd tiek izskatīta nepieciešamība konstrukciju stiprināšanas darbu laikā teātri daļēji pārcelt uz pagaidu telpām, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu un drošu teātra un būvniecības darbu īstenošanu, kā arī paātrinātu būvdarbu gaitu.

Korekcijas projektu īstenošanā radījusi arī pēcpandēmijas un straujās ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, jo noteiktās kategorijās būvmateriālu cenu pieaugums aizvadītā gada laikā sasniedza līdz pat 80 un vairāk procentiem, it īpaši tas skāra kokmateriālu (vairāk nekā 130 %), metāla (80 %), betona un darbaspēka izmaksas. Šogad atsevišķās pozīcijās kā, piemēram, betona un metāla izmaksu sadārdzinājums veido 80 – 120 procentus. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka būvniecības izmaksas šī gada aprīlī vien Latvijā pieauga vidēji par 21,6 % salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu.

“Pakāpeniski rodam risinājumus ikvienā no aktīvā būvniecības stadijā esošajiem 23 valsts nozīmes projektiem Rīgā, Valmierā, Daugavpilī un citās pilsētās. Lielākajos nacionāla mēroga projektos – Jaunais Rīgas teātris un Rīgas pils kastelas restaurācijas projektā, ar valdības atbalstu jau ir izdevies rast papildus nepieciešamo finansējumu, tādēļ nešaubos, ka radīsim piemērotākos risinājumus, lai kvalitatīvi īstenotu šo Latvijas kultūrai nozīmīgo projektu un jau nākamā gada nogalē Valmieras drāmas teātris varētu uzņemt skatītājus jaunajās telpās.  Šobrīd kopā ar iesaistītajām pusēm strādājam pie papildus nepieciešamā finansējuma piesaistes. Kapitālsabiedrībai ir būtiski, lai teātris var turpināt savu darbu drošā un komfortablā vidē, kamēr rodam risinājumu teātra ēkas konstrukciju mehāniskās stiprības nodrošināšanai pilnā apmērā un tiek rasts nepieciešamais papildus finansējums projekta pilnvērtīgai īstenošanai. Izaicinājumi, ar kuriem saskaramies visos projektos, ir vienādi – darbaspēka trūkums un būvmateriālu izmaksu kāpums, taču visus mums uzticētos projektus turpinām īstenot ar augstu atbildības sajūtu,” norāda Gavrilova.

Plānotās VDT projekta izmaksas ir 9,7 miljoni eiro (kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes u.c. izmaksas), no tām būvniecības izmaksas – 6, 57 miljoni eiro (bez PVN). Būvkomersanta iesniegto būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma pozīciju pamatotību līdz jūlija beigām izvērtē ārējais eksperts. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu kapitālsabiedrība var segt sadārdzinājumu līdz 50% no sākotnējās līgumcenas. Neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, ja papildus finansējums tiks rasts tuvākajā laikā un neradīsies jauni, neparedzēti sarežģījumi saistībā ar energoresursu un būvmateriālu cenu kāpumu, VDT projektu plānots īstenot līdz 2023.gada rudenim.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 46 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 230 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3 536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.