previous image button
next image button
close fullscreen container

Izsludināts jauns iepirkums Tabakas fabrikas pirmā posma attīstībai

25.10.2021
Tabakas fabrikas vizualizācija

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ)  izsludina jaunu iepirkumu  Tabakas fabrikas kvartāla 1.posma būvniecības darbiem, jo esošie divi pretendenti -  AS “UPB” un SIA “Pillar Contractor” secīgi ir atteikušies no ieceres īstenošanas neparedzēti straujo būvmateriālu cenu kāpuma, būtisko energoresursu izmaksu kāpuma un inflācijas dēļ.

Šogad izsludinātajā iepirkumā Tabakas fabrikas pirmā posma attīstības veikšanai jūnijā tika saņemts rekordliels piedāvājumu skaits – 17 būvnieku piedāvājumi. Par iepirkuma uzvarētāju ar līgumcenu 3 536 369 eiro bez PVN, septembra sākumā tika atzīts AS “UPB”, taču 20.septembrī būvuzņēmējs, pēc atkārtotas savas tāmes izvērtēšanas, atteicās no tiesībām slēgt līgumu par ieceres īstenošanu. Kā nākošais pretendents, kuram iepirkuma rezultātā bija piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tika noteikts SIA “Pillar Contractor”, kurš iesniedza piedāvājumu par 3 658 582 eiro bez PVN. Taču 14.oktobrī arī šis pretendents no līguma slēgšanas atteicās, kā pamatojumu minot straujo būvmateriālu un energoresursu izmaksu kāpumu, kuru nav bijis iespējams iepriekš paredzēt, kā arī inflāciju, kas tiešā veidā atstāšot ietekmi uz turpmāku būvmateriālu izmaksu pieaugumu.

Ievērojot publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktus, kas nosaka – gadījumos, kad divi pretendenti kuriem ir piešķirtas tiesības slēgt līgumu ieceres īstenošanai ir atteikušies to darīt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu un izsludināt atkārtotu iepirkumu. Jaunajā iepirkumā būvdarbu izpildes termiņš - 18 kalendārie mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 “Pieredzētais būvmateriālu cenu kāpums un izmaiņas notiek strauji, nozares līmenī aktualizējas materiālu cenu pieauguma indeksācijas jautājums līgumos, kā arī kvalificēta darbaspēka pieejamības jautājums. Sekojam situācijai būvniecības nozarē un esam gatavi iepirkumu prasību aktualizētai izstrādei projektos, kuros tas publisko iepirkumu normatīvu dēļ objektīvi ir jāveic. Šobrīd nav indikāciju, ka būtu nepieciešams veikt kardinālas izmaiņas būvdarbu iepirkumu procesā - valsts būvniecības pasūtījumu izpilde un projektu virzība kopumā norit sekmīgi, ”  norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Atbilstoši 2018. gada nogalē metu konkursā izstrādātajai un apstiprinātajai arhitektu biroja NRJA vīzijai, būvniecības iecere paredz Miera ielas Tabakas fabrikas kvartāla teritorijas attīstību vairākos posmos. Kvartāla attīstība tiks sākta ar ieejas mezglu – Radošo Industriju inkubatoru un Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolu, kā arī atsevišķu filmēšanas paviljona izbūvi, atjaunojot un labiekārtojot sabiedrisko telpu 1 019 m2 platībā un publiskās ēkas 1 667 m2 platībā. Pirmajā kvartāla attīstības posmā netiks skartas ēkas, kur šobrīd atrodas Jaunais Rīgas teātris. Miera ielas Tabakas fabrikas kvartāla attīstības 2. posmā paredzēts attīstīt telpas vairāk nekā 8 000 m2 platībā, izveidojot telpas Latvijas Kultūras akadēmijas mācību procesa nodrošinājumam, t.sk. studiju programmu “Laikmetīgā deja” un “Skatuves māksla” studiju procesa nodrošināšanai un Kino/Foto muzeja (Rīgas Kino muzejs, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) vajadzībām.

VNĪ vadībā šobrīd aktīvi norit darbs pie 54 valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 193 miljoni eiro. Kā, piemēram, februārī izsludinātajā būvniecības konkursā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” dekorāciju darbnīcu un mēģinājumu zāļu kompleksa izveidei Meirānu ielā 2, ir noslēgts būvdarbu līgums ar būvuzņēmēju un darbi objektā tiks uzsākti jau tuvākajā laikā. Sekmīgi turpinās arī Rīgas pils konventa restaurācija un pārbūve, Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa restaurācija, robežšķērsošanas vietas Terehova attīstība, Dailes teātra skvēra atjaunošanas projekts, kurā drīzumā tiks uzsākti būvdarbi, Valmieras drāmas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.

Pērn VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos pabeigti 17 valstiski nozīmīgi attīstības projekti ar kopējo budžetu 29,5 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 400 ēku un būvju nekustamajiem īpašumiem ar  1100 ēkām 1,02 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 3600 zemes īpašumu 9,6 miljonu kvadrātmetru platībā. Kapitālsabiedrība ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.