previous image button
next image button
close fullscreen container

Izsludināta nākamo septiņu Austrumu robežas posmu izbūves cenu aptauja, pirmajos prioritārajos posmos būvniecības darbus uzsāks vasarā

29.04.2022
Valsts robeža. Žogs.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izsludinājusi otro Austrumu robežas izbūves slēgto cenu aptauju. Otrās cenu aptaujas ietvaros noskaidros būvkomersantus, kas izbūvēs septiņus robežas posmus ar kopējo garumu 63,9 kilometri. Pirmo divu cenu aptauju būvdarbu rezultātā tiks izbūvēti kopumā 147,8 kilometri, norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Papildus jau uzsāktajiem deviņu robežas posmu izveides darbiem 83,9 kilometru garumā jaunās cenu aptaujas rezultātā noslēgs līgumus par 64 kilometrus garas robežas joslas izbūvēšanu un sakārtošanu. Kopumā paredzēts izbūvēt un sakārtot Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežu 173 kilometru garumā.

Jaunajā cenu aptaujā piedalīties aicināti 16 būvkomersanti, kas tika izvēlēti atbilstoši 2021. gadā izstrādātajiem un apstiprinātajiem atlases kritērijiem, kuros ietilpst būvkomersantu reputācijas un 2020. gadā veiktā būvdarbu apjoma izvērtēšana. Būvuzņēmēji varēs iesūtīt savus cenu un laika grafika piedāvājumus, kas tiks izvērtēti līdz maija beigām, lai jau jūlija sākumā varētu parakstīt būvdarbu līgumus.

“Šobrīd darbi norit saskaņā ar plānoto. Kapitālsabiedrība dara visu iespējamo, lai iespējami ātri īstenotu uzticēto darbu izpildi, tādēļ kopā ar būvkomersantiem, Valsts robežsardzi, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministriju veicam visas nepieciešamās preventīvās darbības un virzāmies uz priekšu atbilstoši laika grafikam arī šajos nepastāvīgajos apstākļos,” norāda R. Griškevičs.

Līdz šim VNĪ ir nodrošinājusi topogrāfisko plānu izstrādi, lai SIA “Citrus Solutions” varētu iespējami īsā termiņā veikt projektēšanas darbus pirmajos deviņos prioritārajos posmos. Vasarā tiks uzsākta būvniecība septiņos no deviņiem robežas posmiem. Austrumu robežas izbūves nākamās cenu aptaujas plānots izsludināt, kad būs saņemtas detalizētas lietotāja prasības par Daugavas posmu un rokādes ceļiem. Nākamajās cenu aptaujās iekļauts posms gar Daugavu un robežas apsardzības infrastruktūras izbūve.

Austrumu robežas izbūves projekts ir starpinstitūciju sadarbības projekts. Austrumu robežas izbūve ir VNĪ īstenoto drošības objektu augstākās prioritātes projekts. Saskaņā ar 2021. gada 12. novembrī Saeimas pieņemto Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu VNĪ vada, īsteno un uzrauga visus robežas infrastruktūras būvniecībai nepieciešamos darbus, īsteno būvniecībai nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkuma līgumus. Projekta īstenošanu uzrauga Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Projektā paredzēts izbūvēt valsts robežas joslu 173 kilometru garumā.

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. . Kopumā VNĪ vadībā īstenoto robežšķērsošanas vietu modernizācijā šobrīd tiek ieguldīti aptuveni 72,9 miljoni eiro. Šo projektu rezultātā līdz 2023. gada beigām robežkontroles punktos strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku.