previous image button
next image button
close fullscreen container

Ir pabeigts sabiedriskā ēkas atjaunošanas projekts Ventspilī

13.12.2016
 title_alt_img

Administratīvajai ēkai, kuras atjaunošanas darbus VNĪ uzsākta 2015.gada novembrī, veikta pārbūve un tās kopējais veidols, kas pēc atjaunošanas darbiem izveidots atturīgs, gaišā tonalitātē, veido saskanīgu ansambli ar blakus esošo ēku. Būvprojekta izstrādes laikā veikta ēkas dzīves cikla analīze un energoaudits, lai izvēlētos optimālāko un energoefektīvāko būvprojekta risinājumu – tā rezultātā ēkā būtiski, par 73%, samazināts siltumenerģijas patēriņš, vienlaikus saglabājot veiksmīgu arhitektūras risinājumu un ēku pielāgojot cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Atjaunotā ēka atbilst A līmeņa energoefektivitātes klasei, jeb zemas enerģijas patēriņa ēkai un tā demonstrēs zemāko energosniegumu no VNĪ pārvaldībā esošajām ēkām – siltumenerģijas patēriņš apkurei plānots līdz 44.7 kWh/m2 gadā.

Ēka Jūras ielā 34, Ventspilī ir pirmā, kurā VNĪ īsteno energoefektivitātes paaugstināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

VNĪ īstenotā projekta ietvaros, papildus administratīvās un garāžas ēkas atjaunošanas darbiem, veikta arī ārējo inženiertīklu un auto stāvlaukuma izbūve. Ēkas teritorija akcentēta ar bruģa segumu, kura rakstā izmantota Kurzemes segas stilizācija – divkrāsu bruģa laukumi mijas ar vienkrāsainu pelēku bruģi, bet atpūtas zonas siltajā sezonā rotās ziedu stādījumi.

VNĪ valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols: „Saskanīgais ēkas koptēls, kurš nekopē, bet stilizēti sasaucas ar Ventspils pilsētas domes ēkas konstruktīvo risinājumu, iegulst pilsētvides modernajā koptēlā. Īpašs gandarījums ir par sasniegto ēkas energoefektivitātes klases A līmeni, kas ir augstākais energoefektivitātes vērtējums biroja ēkām.”

Ēkā, sakārtotā vidē tiks izvietoti Ventspils prokuratūras, Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Drošības policijas Ventspils reģionālās nodaļas, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils biroja un Valsts valodas centra darbinieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 2929137.37 eiro. Projekta daļēji līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Būvprojekta autors ir SIA „Skonto būve”, bet galvenais būvdarbu veicējs SIA „Kvadrum”. Objektu uzraudzīja būvuzraugs SIA „Būves un būvsistēmas”.