previous image button
next image button
close fullscreen container

Inovācijas darba drošībā ne vienmēr notiek ātri, bet to ieguvums ir neatsverams

13.12.2022
 title_alt_img

Drošas darba vides uzlabošanai būvlaukumos VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pirmie Baltijā testē jaunākās IT tehnoloģijas darba drošības jomā. Pusotru mēnesi sadarbībā ar PS “P un P būvniecības grupa” un SIA “ALTAS IT” testētas IT sniegtās iespējas darba drošības noteikumu ievērošanas kontrolei Latvijas Leļļu teātra būvlaukumā, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

VNĪ aktīvi strādā pie drošas un ergonomiskas darba vides nodrošināšanas ne tikai saviem darbiniekiem un klientiem, bet arī būvobjektos nodarbinātajiem. VNĪ kā vienam no lielākajiem būvniecības nozares pasūtītājiem, kas ikdienā strādā ar plašu sadarbības partneru loku, darba drošības noteikumu ievērošanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Lai gan ne vienmēr varam panākt ikviena būvlaukumā strādājošā strādnieka darba aizsardzības prasību ievērošanu, uzņēmuma atbildība ir skaidrot šo prasību nozīmi, nodrošināt iespēju ievērot šīs prasības un darīt visu, lai iespējami efektīvi noteiktu un novērstu šādu pārkāpumu atkārtošanos.
2021. gada deviņos mēnešos tika veiktas 130 darba drošības pārbaudes, savukārt šī gada deviņos mēnešos – 137 pārbaudes. 2021. gadā tika konstatēti 573 nebūtiski darba drošības pārkāpumi, savukārt 2022. gada attiecīgajā periodā – 441. Taču būtisko darba drošības pārkāpumu skaits ir samazinājies no 104 uz 34. Ievērojamais pārkāpumu skaita samazinājums ir skaidrojams ar pastiprinātām darba drošības instruktāžām, kā arī mūsu darba drošības speciālistu īstenoto skaidrojošo darbu.

Neraugoties uz ievērojamo darba drošības pārkāpumu samazinājumu, VNĪ turpina strādāt pie drošas darba vides pilnveidošanas, – pat ja inovācijas nenotiek tik ātri, kā nozare vēlas. Sadarbībā ar SIA “ALTAS IT” 2022. gada otrajā pusē Latvijas Leļļu teātrī tika testēta IT tehnoloģija, kas prata noteikt, vai persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus – atstarojošo vesti, ķiveri un brilles. Testa laikā būtiskas izmaiņas šo pārkāpumu fiksēšanā netika konstatētas, tādējādi gūstot pārliecību par būvlaukumos nodarbināto atbildību pret sevi, savu veselību un ieguldītā skaidrojošā darba nozīmi. Piedāvātais risinājums vienlaikus ļauj veicināt nepieciešamā drošības ekipējuma lietošanu un kāpināt kopējo drošības līmeni būvlaukumos. Testētā tehnoloģija šobrīd vēl nevar nodrošināt tādu darba drošības pārraudzību visās būvlaukuma specifikai nepieciešamajās jomās, kā darba drošības speciālistu klātienes vizītēs, taču, pilnveidojot tehnoloģiskos risinājumus, tie var būt spēcīgs atbalsts drošības prasību ievērošanai un kontrolei.

“Esam gandarīti, ka varam atbalstīt IT nozari mākslīgā intelekta apmācībā un pilnveidē arī darba drošības jautājumos būvlaukumos. Šādas iespējas arī mums ļauj pastiprināti rūpēties un pārliecināties, ka mūsu būvlaukumos darbinieki strādā, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Ceram, ka jau tuvākajā nākotnē arī mēs varēsim daudz plašāk izmantot IT risinājumus darba aizsardzības jomā un katru dienu pārliecināties par mūsu darbinieku un būvlaukumos nodarbināto drošību. Mēs varam lepoties ar ikvienu būvuzņēmēju, kurš izrāda interesi par šo projektu un vēlmi sadarboties jauno risinājumu testēšanā,” norāda R. Griškevičs.

“Darba drošības prasību ievērošana ir būtiska kā pasūtītājam, tā piegādātājam, tādēļ atbalstām ikvienu nozares iniciatīvu drošas darba vides nodrošināšanā mūsu darbiniekiem. Dažādu jauno tehnoloģiju izmantošana pasūtītājam ļauj pārliecināties par drošības prasību ievērošanu un sniedz pārliecību par mūsu darbinieku izpratni par prasību nepieciešamību, kā arī vajadzības gadījumā dod signālu par nepieciešamajām papildu apmācībām un skaidrojošo darbu, kas jāiegulda, lai visiem darbiniekiem atrašanās būvlaukumā būtu droša,” norāda PS “P un P būvniecības grupa” valdes priekšsēdētājs Māris Stakens.

Lai veicinātu drošas darba vides izveidi un drošas darba kultūras popularizēšanu ne tikai nozares pārstāvju, bet arī viņu darbinieku vidū, uzņēmums katrā objektā ir izvietojis informatīvos vizuālos materiālus par darba drošības prasībām, kā arī īsteno informatīvo kampaņu “Strādā droši, Tevi gaida mājās!”. Stiprinot savu un nozares dalībnieku pārliecību par drošas darba vides ieguvumiem un nepieciešamību, VNĪ 2022. gada aprīlī pievienojās “SCHWENK Latvija” ierosinātajai sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”, kas tiecas līdz nullei izskaust nelaimes gadījumus darba vidē. Meklējot arvien jaunus un inovatīvus risinājumus drošas darba vietas izveidei, VNĪ piedalās arī “DEMOLA Latvija” projektā, kurā kopā ar nozares un akadēmiskajiem ekspertiem izvērtē mūsdienās pieejamo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Jauno tehnoloģiju izmantošana ļauj samazināt nepieciešamo cilvēkresursu skaitu laikā, kad pieaug dažādu valsts nozīmes projektu skaits un apmērs, vienlaikus nodrošinot visaptverošu un kvalitatīvu drošības prasību uzraudzību gan iekštelpās, gan ārtelpās.

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. Paralēli Valmieras Drāmas teātra rekonstrukcijai norisinās vēl trīs Latvijas kultūrai nozīmīgu teātru energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunošanas darbi. Kapitālsabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.