previous image button
next image button
close fullscreen container

Ēka Elizabetes ielā 2 nodota īstermiņa lietošanā

01.09.2023
 title_alt_img

“Atsaucoties uz žurnāla “Rīgas laiks” atbalsta biedrības un sabiedriskā labuma organizācijas “Artsound” aicinājumu, ēka Elizabetes ielā 2 nodota lietošanā līdz 15. novembrim. Telpās sadarbojoties radošo profesiju pārstāvjiem - māksliniekiem, arhitektiem, mūziķiem kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēkiem, pētniekiem un studentiem tiks īstenoti starpdisciplināri pasākumi sasaistē ar ēkas kultūrvēsturisko mantojumu,” informē VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Žurnāla “Rīgas laiks” atbalsta biedrība vērsās pie VNĪ un Finanšu ministrijas ar aicinājumu nodot ēku Elizabetes ielā 2 īstermiņa lietošanā, lai īstenotu sociālo kampaņu “Latvijas nākotnes laboratorija”. Projekta laikā plānots organizēt dažādus starpdisciplinārus pasākumus, lai radoši veidotu pozitīvu un noturīgu izpratni par ēkas vēsturi un saistošajiem jautājumiem, tās kultūrvēsturisko mantojumu, nākotnes izmantošanas veidiem, kā arī veicinātu dažādu iedzīvotāju grupu savstarpējo komunikācijas spēju uzlabošanu un attīstību.

“Ēka Elizabetes ielā 2 ir nozīmīga modernisma arhitektūras būve, tādēļ VNĪ atbalsta žurnāla “Rīgas laiks” biedrības iniciatīvu par kultūras pasākumu rīkošanu. Biedrība ir iepazinusies ar ēkas tehnisko stāvokli, un projekta īstenošanas laikā apņemas veikt obligātos drošības pasākumus. Šī būs unikāla iespēja ikvienam interesantam iepazīties vairāk ar ēkas vēsturi, kamēr aktīvi tiek strādāts pie nākotnes attīstības ieceres,” komentē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

2020. gadā SIA “Firma L4” ēkai veica tehnisko apsekošanu, konstatējot virkni ar neatbilstībām ēkas nolietojuma dēļ. Īpašuma ekspluatācija kopumā nav apdraudēta, tomēr nepieciešama ugunsdrošības sistēmas izbūve, vismaz 700 tūkstošu eiro apmērā. 2020. gadā vairāk kā puse ēkas platību netika izmantotas, tādēļ pēc izvērtējuma secināts, ka valstij izdevīgāk ir ēku atbrīvot uz trīs gadiem, kamēr tiek izskatītas īpašuma nākotnes izmantošanas iespējas.

2022. gada nogalē Ministru kabinetā tika skatīts informatīvais ziņojums “Par tiešās valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām Rīgā”, ar kuru tika uzdots Finanšu ministrijai (t.sk. tās kapitālsabiedrībai VNĪ) un Valsts kancelejai līdz 2023. gada 1. oktobrim izstrādāt konceptuālo ziņojumu par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām, iekļaujot risinājumu par vairākiem īpašumiem, tostarp Elizabetes ielā 2.

Jūnija sākumā tika organizēta vietrades darbnīca ar mērķi vienuviet aicināt starpdisciplināru grupu ar mākslas, dizaina, arhitektūras, pilsētplānošanas un valsts pārvaldes profesionāļiem, lai efektīvi izstrādātu dizaina principus un priekšlikumus valsts iestāžu biroju centralizācijai. Pasākumā četras iesaistīto ekspertu grupas prezentēja ēku nākotnes attīstības scenārijus, uzsverot, ka ēka Elizabetes ielā 2 ir saglabājama valsts iestāžu biroju centralizācijai un tās apjoms saudzējams no lieka uzslāņojuma jeb piebūvēm. Savukārt ēka Kronvalda bulvārī 6 ir arhitektūras vērtība, kurā būtu ieteicams atgriezt izglītības funkciju. Teritorijas publiskā ārtelpa ir integrējama Kronvalda parka ainavā, likvidējot telpiskās robežas un funkciju zaudējušas būves. Ekspertu ieteikumi tiek ietverti konceptuālajā ziņojumā, kurš tiks izskatīts šī gada oktobrī.

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumam ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.