previous image button
next image button
close fullscreen container

Čehu eksperts: atjaunojot Rīgas pili, jāievēro, ka izpratne par vēstures liecību saglabāšanu ir mainījusies

08.05.2018
 title_alt_img

‘’Ir 21.gadsimts, un izpratne par vēstures liecību saglabāšanu ir mainījusies. Vissvarīgākais, protams, ir oriģināls, taču jebkura laika uzslāņojums pats par sevi arī ir vēsturiska vērtība,’’ uzskata J. Voičehovskis. Pils kapelā un remterī (senajā ēdamzālē), sākot no 16.gadsimta, ir saglabājusies neskarta sienu apdare no vēlajiem viduslaikiem, renesanses, baroka un klasicisma, kas ir unikāls vēstures liecību apkopojums vienuviet ne vien Latvijas, bet Eiropas kontekstā. Turklāt pētniecībai svarīgi ir arī vēl jaunāku laiku uzslāņojumi.

Patlaban kapelā un remterī tiek veikta pagājušā gada nogalē arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātā atklāto sienu un griestu polihromo gleznojumu atsegumu konservācija, piesaistot J. Voičehovski, kurš specializējies viduslaiku sienu gleznojumu saglabāšanā un vadījis restaurācijas darbus UNESCO aizsardzībā esošos pieminekļos Eiropā. Eksperts uzskata, ka primāri veicama pirmsrestaurācijas stratigrāfiskā (pa slāņiem) apdares slāņu izpēte restauratora izpildījumā visā telpu apjomā (gan griestu, gan sienas daļā), aptverot visus, tostarp jaunākā laika apdares slāņus.

Jau vēstīts, ka RPAP 18.aprīļa sēdē nolēma saglabāt vēsturiskās liecības, paralēli turpinot virzīt pils būvniecību. Padome apstiprināja Rīgas pils kastelas daļas restaurācijas metodiskās grupas izveidi, kurā darbosies VKPAI eksperti, restauratori, PS „Rīgas pils Kastelas projekts” arhitekti, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi’’ (VNĪ) pārstāvji.

VNĪ ne vēlāk kā līdz maija beigām sagatavos darba plānu un tam atbilstošu finansējuma grafiku pils atjaunošanas darbu veikšanai pa posmiem. RPAP lēmums sadalīt pils projekta īstenošanu pa posmiem tika pieņemts, ņemot vērā komplicēto uzdevumu - nepieciešamību saglabāt un atjaunot pērn Rīgas pils izpētē atklātās vēsturiskās liecības un vienlaikus virzīties uz priekšu ar pils rekonstrukcijas darbiem. Restaurācija pa posmiem ļaus arī optimizēt būvniecības izmaksas, samazinās būvniecības riskus un neparedzēto darbu rašanās iemeslus.  

Pašlaik projekta “100 adreses Latvijas valsts simtgadei” ietvaros VNĪ veic Rīgas pils kastelas daļas restaurācijas un pārbūves 2. kārtu, lai pielāgotu vēsturiskās pils telpas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām. Būvprojekta autors: pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”, galvenais arhitekts – Reinis Liepiņš. Pēc 18.aprīļa padomes lēmuma vispirms tiks sagatavots darbu plāns un atbilstoši tam laika grafiks pils atjaunošanas darbu veikšanai pa kārtām, un attiecīgi būvdarbu iepirkums tiks rīkots pa kārtām.

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67024693; 20235301

E-pasts;komunikacija@vni.lv