previous image button
next image button
close fullscreen container

Augustā plānots uzsākt prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” būvdarbus

21.06.2022
Riga Makerspace A. Briāna ielā 13

2021.gada nogalē “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) atkārtoti izsludinātajā būvniecības konkursā par prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveidi A. Briāna ielā 13, Rīgā, deviņu būvkomersantu konkurencē par saimnieciski visizdevīgāko atzina pilnsabiedrības „P un S Būvniecība" iesniegto piedāvājumu pamatdarbu veikšanai par 8,78 miljoniem euro (ar PVN), informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Atkārtotā iepirkuma potenciālā līguma summa pamatdarbu – revitalizācijas un energoefektivitātes darbi, īstenošanai ir 8,78 miljoni eiro (ar PVN), to iesniegusi pilnsabiedrības „P un S Būvniecība". Līgumu par pamatdarbu īstenošanu plānots noslēgt līdz jūnija beigām un būvdarbus pabeigt līdz 2023.gada nogalei.

Pilnvērtīgai projekta īstenošanai bija nepieciešams piesaistīt vēl 1, 3 miljonus eiro. Ministru kabinets 2022.gada 21.jūnijā apstiprināja 700 tūkstošu eiro pārdali daļējai izmaksu kāpuma segšanai no valsts budžeta programmas „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.

“Krievijas iebrukums Ukrainā, kā arī pandēmijas periods ir atstājis ietekmi uz būvniecības nozari un tas ietekmē gan atsevišķu projektu īstenošanas termiņus, gan nepieciešamā finansējuma apjomu. Lai neapstātos būvniecība 23 šobrīd būvniecības stadijā esošajos VNĪ projektos, kopā ar iesaistītajām pusēm, operatīvi rodam risinājumus, lai kopīgi pārvarētu radušos izaicinājumus un veidotu vienlīdzīgu atbildības un risku sadali starp pasūtītāju un izpildītāju,” norāda R.Griškevičs.

Kādreizējo Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku A. Briāna ielā 13, Rīgā, pielāgos kopumā sešu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas izglītības programmu vajadzībām, izveidojot atbilstošas jaunu produktu paraugu izgatavošanas jeb prototipēšanas darbnīcas, kas ļaus nodrošināt skolēniem un studentiem kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību procesu. Papildus tam tiks ierīkotas mūsdienīgas telpas semināriem un cita veida pasākumiem. Vairāk par projektu var uzzināt mūsu stāstu sērijas “Ēkas un Leģendas” video stāsta: https://youtu.be/0uL2e0pYQuE.

Projekta ietvaros atjaunojamās ēkas atrodas blakus UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objektam “Rīgas vēsturiskais centrs”. Viena no ēkām, kurai projekta ietvaros dosim jaunas attīstības iespējas, ir ar vēsturisko vērtību, tādējādi turpinām rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sakārtosim sabiedrisko telpu 1500 m2 platībā un atjaunosim publikās ēkas 3600 m2 platībā un veiksim energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Projekta pilnvērtīgai īstenošanai šobrīd ikviens interesents var pieteikties prototipēšanas darbnīcu iekārtu iepirkumā, kas sniegs iespēju to apmeklētājiem radīt jaunus un inovatīvus produktus.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 46 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 230 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3 536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.