previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ uz laiku aptur Ērgļu arodvidusskolas izsoli, ņemot vērā pašreizējo situāciju, atkārtoti izvērtēs iespējamo valsts vajadzību

03.03.2022
VNĪ uz laiku aptur Ērgļu arodvidusskolas izsoli, ņemot vērā pašreizējo situāciju, atkārtoti izvērtēs iespējamo valsts vajadzību

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir uz laiku apturējusi Ērgļu arodvidusskolas un noliktavas ēku, garāžu un angāru izsoli. Šobrīd apzinām visus portfelī esošos īpašumus un izvērtējam to iespējamo nepieciešamību valsts pārvaldei, lai iespējamības gadījumā varam nodrošināt nepieciešamo telpu pieejamību, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Lai rastu iespēju dot jaunu elpu bijušās arodvidusskolas ēku kompleksam, 2022.gada februārī VNĪ izsludināja Ērgļu arodvidusskolas un zemes (Oškalna iela 10) un ražošanai piemēroto ēku un zemes (Oškalna 14) izsoli. Līdz 2.martam, kad izsole tika apturēta, interesi par skolas ēku un zemi bija izrādījuši astoņi interesenti un īpašuma cena no 30 tūkstošiem eiro bija kāpusi līdz 32 tūkstošiem eiro (četri izsoles soļi). Savukārt par otru īpašumu bija interesējušies 14 interesenti un līdz izsoles pārtraukšanai tā cena no 60 tūkstošiem eiro bija pacēlusies līdz 70.5 tūkstošiem eiro (21 izsoles solis).

“Ņemot vērā jaunos apstākļus, pieņēmām lēmumu uz laiku apturēt izsoli, līdz situācija nostabilizēsies. Šobrīd apzinām visus VNĪ portfelī esošos īpašumus, lai nepieciešamības gadījumā varam operatīvi reaģēt un piedāvāt atbilstošākos variantus valsts funkciju nodrošināšanai. VNĪ vienmēr ir darījusi visu iespējamo, lai kapitālsabiedrības pārvaldībā esošie īpašumi būtu pārvaldīti atbilstoši labajai praksei un tiktu izmantoti iespējami pilnvērtīgāk, vai nepieciešamības gadījumā atsavināti. Izsludinot Ērgļu arodvidusskolas un tās zemes, kā arī ražošanai piemēroto ēku kompleksa īpašumus, situācija pasaulē un Latvijā bija citādāka, ” norāda VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

2011.gadā tika noslēgts līgums starp Vides investīciju fondu un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu par projekta “Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcu energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku kompetentiem” īstenošanu. Tā pēcuzraudzības periods beidzās 2020.gadā, tādējādi visas juridiskās saistības, kas varēja un var rasties saistībā ar attiecīgā projekta īstenošanu ir saistošas Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumam, nevis jaunajam īpašniekam - Finanšu ministrijai (VNĪ). 2020.gada 30.jūnijā ar Ministru kabineta rīkojumu (Nr. 353 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu”) Izglītības un zinātnes ministrija, ar veikto izvērtējumu, ka īpašums nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, to nodeva Finanšu ministrijas valdījumā, VNĪ pārvaldībā. MK rīkojums noteica VNĪ pārņemt nekustamo īpašumu "Ērgļu arodvidusskola", ar kopējo zemes platību 7,7 ha, atdalīt no tā meža zemi 0,24 ha, atdalīto zemi nodot Zemkopības ministrijas pārvaldībā. Veicot meža zemes atdalīšanu, tika atdalīts nogabals uz kura atrodas skolas ēkas ar zemi (Oškalna iela 10 ar zemes kopplatību 1,5 ha platībā un 3 ēkām) un ražošanā izmantojamās ēkas ar zemi (Oškalna iela 14, ar zemes kopplatību 5,7 ha platībā un 7 ēkām). Izsoles sākuma cenas noteikšanai VNĪ saņēma SIA “Vindeks” 2021.gada decembrī veikto īpašumu vērtējumu, attiecīgi 30 tūkstoši un 60 tūkstoši eiro.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu 223 miljoni eiro. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 400 ēku un būvju nekustamajiem īpašumiem ar 1100 ēkām 1,02 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 3600 zemes īpašumu 9,6 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.