previous image button
next image button
close fullscreen container

Kultūras uzplaukums Šķirotavas apkaimē - LNOB projekts tuvojas noslēguma fāzei

13.10.2023
 title_alt_img

Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) skatuves mākslu dekorāciju darbnīcas un mēģinājuma zāles jaunā kompleksa būvniecības projekts ar katru dienu virzās tuvāk savai noslēguma fāzei. Šobrīd pabeigta nesošo būvkonstrukciju montāža un grīdas pīrāga izbūve visām trim kompleksa ēkām, pabeigti mūrēšanas darbi un izbūvēts ārējais siltumtīkls. Turpinās ventilējamās fasādes montāža, liftu uzstādīšana, ģipškartona starpsienu montāža un Ecophon griestu montāža mēģinājumu un dekorāciju zālēs. Tāpat notiek teritorijas labiekārtošanas darbi.

“Projekts sniegs LNOB māksliniekiem iespēju strādāt un vadīt mēģinājumus funkcionāli pārdomātās, mūsdienīgās telpās, vienlaikus sniedzot iespēju plašākai sabiedrībai baudīt izvērstāku kultūras programmu Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Turklāt ēku kompleksa izbūve un tam piederošās apkartējas vides sakārtošana uzlabos Šķirotavas apkaimes sociālekonomisko vidi, veicinās jaunu privāto investīciju piesaisti un uzlabos kultūras infrastruktūru,” informē VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pieejamu daudzfunkcionālu kultūras objektu – Latvijas Nacionālās operas un baleta kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu. Ēkas tiks izmantotas LNOB dekorāciju glabāšanai, izgatavošanai un mēģinājumiem, tajā pašā laikā uzlabojot apkārtējo teritoriju. Atbilstoši arhitektu biroja Krasts vīzijai  projekta ietvaros tiks izbūvēts 6201 m2 liels daudzfunkcionālais komplekss un labiekārtota pilsētvide 8792 m2 apmērā. Būvdarbus, kā arī revitalizācijas un vides labiekārtošanas darbus īsteno SIA “Velve”.

“Jaunās, daudzfunkcionālās darbnīcu un mēģinājumu telpas Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniekiem, scenogrāfiem, kā arī dekorāciju un butaforiju meistariem sniegs atbalstu un iespēju radīt un eksperimentēt, veidojot jaunas, aizraujošas izrādes. Mūsu spēja radoši izpausties, pilnveidoties un sniegt skatītājiem izcilu  mākslas pārdzīvojumu ir tieši saistīta ar mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un darbnīcām. Jaunās darbnīcas un mēģinājumu telpas ir pirmās īpaši šim mērķim izbūvētās telpas Latvijas Nacionālās operas vairāk kā simts gadu ilgajā vēsturē un ir ne tikai fiziska infrastruktūra, bet arī simbols Latvijas Nacionālās operas un baleta attīstībai ar nākotnes perspektīvu,” norāda LNOB valdes loceklis Sandis Voldiņš.

Būvniecības darbus plānots pabeigt 2024. gadā. Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa attīstības projekta īstenošanai Kultūras ministrija piesaistījusi finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros vairāk nekā 5 miljonu eiro un valsts budžeta – 5,1 miljona eiro apmērā, kā arī līdzfinansējumu vairāk nekā 800 tūkstošu eiro apjomā. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda aptuveni 11 miljonus eiro.

VNĪ sekmīgi īsteno 35 valsts nozīmes projektus, no kuriem 14 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro.  VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumam ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.