previous image button
next image button
close fullscreen container

Elektromērījumu tehniķis

vakance aktuāla līdz 31.01.2022 05:00

Galvenie pienākumi:

 • Veikt elektroinstalācijas pārbaudes;  
 • Veikt elektroietaises tehniskā stāvokļa auditus un vizuālas apsekošanas; 
 • Sagatavot pārbaudes aktus, apsekošanas atzinumus, defektu aktus un tehniskā stāvokļa audita ziņojumus; 
 • Sniegt ieteikumus par elektroietaises tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanas potenciālajiem darbiem; 
 • Izstrādāt, papildināt un labot elektroietaises tehnisko dokumentāciju, t.s. shēmas; 
 • Veikt elektroietaises avārijas cēloņu un seku analīzi un organizēt defektu novēršanu; 
 • Pārstāvēt VNĪ elektroietaises pārbaudes darbos, kurus veic citas organizācijas.

Kompetences  prasības:

 • Elektrotehniskā izglītība vai elektromontiera arodizglītība; 
 • Darba pieredze attiecīgajā profesijā un specialitātē; 
 • Elektrodrošības grupa Bz, vēlams C; 
 • Vēlams sertifikāts Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes jomā; 
 • Profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; 
 • Zināšanas par darbā lietojamo tehnisko līdzekļu t.s. mēriekārtu darbības principiem un lietošanas noteikumiem; 
 • Elektroapgādes elementu darbības principu pārzināšana, spēja lasīt un papildināt elektroapgādes shēmas; 
 • Prasmes iegūt un apkopot informāciju, zināšanas par dokumentu izstrādi.

Piedāvājam:

 • Dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā;
 • Elastīgu darba laiku;
 • Motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, apmaksātus profesionālos sertifikātus, papildus brīvdienas, mācības, u.c.);
 • Profesionālās attīstības iespējas;
 • Modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu.

Atalgojuma līmenis:  no 1200 bruto (pirms nodokļu nomaksas)

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Slodze: pilna

Darba vieta: Rīga, Talejas iela 1

Pārbaudes laiks: 3 mēneši

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju! 

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. 

Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".