Valsts vienota nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēma

Sistēmas galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts nekustamo īpašumu pārvaldes datu ievadi un uzkrāšanu, nodrošināt piekļuvi šiem datiem un iespēju analizēt visus valsts nekustamo īpašumu datus vienkopus.

Sistēma ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”.

Sistēmu var atvērt nospiežot saiti:

https://ipasumi.vni.lv