Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Grobiņas novads, Grobiņa, Skuju iela 4
Zemesgabala platība (m2) - 2085
24 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 08.04.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6409 502 0038
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 6409 002 0038
Pieteikšanās termiņš: 15.04.2021
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Grobiņas novads, Grobiņa, Skuju iela 4

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6409 502 0038
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 6409 002 0038
Zemesgabala platība (m2) - 2085
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 6409 002 0038 001
Būvju / telpu platība (m2) - 222.6
Piezīmes - Pārdoti tiek ēku īpašums un 1/2 domājamā daļa no zemes īpašuma.
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Grobiņas novads, Grobiņa, Skuju iela 4 - 1/2 domājamā daļa

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6409 002 0038
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 6409 002 0038
Zemesgabala platība (m2) - 2085
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

01.04.2021

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

06.04.2021

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
29471103
Daiga.Kodina@vni.lv

Pirkuma līgums

878_Pirkuma_līgums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

878_ZG_ēka.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

878_ZG_zeme.pdf