Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 690V
Zemesgabala platība (m2) - 0
1 500,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 14.01.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 1427
Pieteikšanās termiņš: 21.01.2020
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 690V

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 1427
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 009 1401 035
Būvju / telpu platība (m2) - 40,2
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 1 k-17; 10983/16662 domājamās daļas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 009 1401
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 009 1401
Zemesgabala platība (m2) - 2567
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

13.01.2020

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

13.01.2020

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

762_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

762_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

762_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

762_Robezu_plans.pdf