Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Piekrastes iela 28P
Zemesgabala platība (m2) - 0
3 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 15.11.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 508 0564
Pieteikšanās termiņš: 22.11.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Piekrastes iela 28P

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 508 0564
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 008 0514 010
Būvju / telpu platība (m2) - 34,7
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Piekrastes iela 10 k-3;4787/9880 domājamās daļas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 008 0514
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 008 0514
Zemesgabala platība (m2) - 1612
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

13.11.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

15.11.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

749_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

749_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

749_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

749_Robezu_plans.pdf