Valsts pirmpirkuma tiesības
Kopīpašums, Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 5; 1/85 domājamā daļa
Zemesgabala platība (m2) - 3693
1 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3201 002 0202
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 3201 002 0202
Pieteikšanās termiņš: 17.10.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Kopīpašums, Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 5; 1/85 domājamā daļa

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3201 002 0202
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 3201 002 0202
Zemesgabala platība (m2) - 3693
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -
Saistītais valsts īpašums

Kopīpašums, Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 5; 3/400 domājamās daļas

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3201 002 0202
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 3201 002 0202
Zemesgabala platība (m2) - 3693
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

03.04.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

09.10.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

737_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

737_ZG_zeme.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

737_ZG_zeme.pdf