Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Irbju iela 27
Zemesgabala platība (m2) - 0
6 150,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 06.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 537 0013
Pieteikšanās termiņš: 13.06.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Irbju iela 27

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 537 0013
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 037 1630 001
Būvju / telpu platība (m2) - 47,3
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 037 1630 002
Būvju / telpu platība (m2) - 20,1
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 037 1630 003
Būvju / telpu platība (m2) - 18,8
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 037 1630 004
Būvju / telpu platība (m2) - 11,3
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 037 1630 005
Būvju / telpu platība (m2) - 10,8
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 037 1630 006
Būvju / telpu platība (m2) - 0,7
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Irbju iela 27

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 037 1630
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 037 1630
Zemesgabala platība (m2) - 784
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

05.06.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

05.06.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

694_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

694_ZG_buves.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

694_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

694_Robezu_plans.pdf