Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Jēkabpils, Madonas iela 26B
Zemesgabala platība (m2) - 0
2 006,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 15.05.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 501 2010
Pieteikšanās termiņš: 22.05.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Jēkabpils, Madonas iela 26B

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 501 2010
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 001 2038 001
Būvju / telpu platība (m2) - 71,3
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 001 2038 002
Būvju / telpu platība (m2) - 18,3
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 5601 001 2038 003
Būvju / telpu platība (m2) - 6,5
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Jēkabpils, Madonas iela 26B

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5601 001 2038
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 5601 001 2038
Zemesgabala platība (m2) - 791
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

14.05.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

15.05.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

690_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

690_ZG_buves.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

690_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

690_Robezu_plans.pdf