Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Balvu iela garāža Nr.367
Zemesgabala platība (m2) - 0
970,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 11.01.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 510 1413
Pieteikšanās termiņš: 18.01.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Balvu iela garāža Nr.367

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 510 1413
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 010 1447 001
Būvju / telpu platība (m2) - 20,3
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Balvu iela 1C k-8

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 010 1447
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 010 1447
Zemesgabala platība (m2) - 50
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

09.01.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

11.01.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

658_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

658_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

658_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

658_Robezu_plans.pdf