Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 5V
Zemesgabala platība (m2) - 0
1 674,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 14.09.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 3419
Pieteikšanās termiņš: 21.09.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 5V

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 509 3419
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 009 3401 007
Būvju / telpu platība (m2) - 34,6
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Vidzemes iela 5V

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 009 3401
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 009 3401
Zemesgabala platība (m2) - 797
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

24.08.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

04.09.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

633_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

633_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

633_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

633_Robezu_plans.pdf