Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Klusā iela garāža Nr.286
Zemesgabala platība (m2) - 0
200,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 13.06.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 506 1707
Pieteikšanās termiņš: 20.06.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Klusā iela garāža Nr.286

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 506 1707
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 006 1717 001
Būvju / telpu platība (m2) - 22,3
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Klusā iela 18 k-4

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 006 1717
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 006 1717
Zemesgabala platība (m2) - 40
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

07.06.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

12.06.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180613165806_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180613165815_ZG_zeme.pdf