Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Klusā iela garaža Nr.97
Zemesgabala platība (m2) - 0
100,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 13.06.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 506 1011
Pieteikšanās termiņš: 20.06.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Klusā iela garaža Nr.97

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 506 1011
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 006 1073 001
Būvju / telpu platība (m2) - 22,0
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Klusā iela garaža Nr.97

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 006 1073
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 006 1073
Zemesgabala platība (m2) - 49
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

04.06.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

11.06.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180613162311_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180613162316_ZG_zeme.pdf