Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Lielā iela 234A
Zemesgabala platība (m2) - 0
6 500,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 16.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 518 0045
Pieteikšanās termiņš: 23.05.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Lielā iela 234A

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 518 0045
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 0614 001
Būvju / telpu platība (m2) - 77,4
Būvju veids - Garāža
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 0614 002
Būvju / telpu platība (m2) - 26,3
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 018 0614 003
Būvju / telpu platība (m2) - 9,7
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Lielā iela 234A

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 018 0614
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 018 0614
Zemesgabala platība (m2) - 611
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

10.05.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

11.05.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180516170709_ZG_buves.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180516170716_ZG_zeme.pdf