Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Astilbju iela 17
Zemesgabala platība (m2) - 0
9 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 16.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 538 1010
Pieteikšanās termiņš: 23.05.2018
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Astilbju iela 17

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 538 1010
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Dzīvojamā māja
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 038 1026 003
Būvju / telpu platība (m2) - 146,9
Būvju veids - Palīgēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 038 1026 004
Būvju / telpu platība (m2) - 14,6
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Astilbju iela 17

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 038 1026
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 038 1026
Zemesgabala platība (m2) - 1411
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

02.05.2018

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

03.05.2018

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180516162416_ZG_ekas.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

20180516162333_KIS_zeme.pdf