Sludinājumi

Meklēšana
Adrese:

Cena

no -- Līdz --

Platība

no -- Līdz -- m2
Nosaukums
Datums
Informācija
Piezīmes
Iznomā Ventspils novads, Popes pagasts,
Publicēts lēmums par Pārdod - Ventspils novads, Popes pagasts "Valsts mežs Pope"
15.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: 2019.gada 8.oktobrī apbūves tiesības līgums noslēgts ar SIA "Winergy", reģistrācijas Nr. 40103194486, ar apbūves tiesības maksu:
- maksa par apbūves tiesības piešķiršanu, kas noteikta atbilstoši Izsoles rezultātiem – 3.000% (trīs komats nulle procenti) apmērā no ieņēmumiem par Līguma 1.2.punktā noteiktās vēja elektrostacijas saražoto elektroenerģiju, kas aprēķināta Līguma 3.2. līdz 3.7.punktos noteiktajā kārtībā, bet ne mazāk kā 7047.97 EUR (septiņi tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 97 centi).
- nekustamā īpašuma nodoklis, kas noteikts 1.5% apmērā no Zemes kadastrālās vērtības – 5.61 EUR (pieci euro un 61 centi) apmērā;
- pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei.

Līguma noslēgšanas termiņš: 18.10.2049.

Iznomā Varakļānu novads, Varakļānu pagasts, Valsts mežs
Noslēgts līgums par Iznomā - Varakļānu novads, Varakļānu pagasts Valsts mežs

Nomnieks: Salvis Kromans

Līguma noslēgšanas datums: 11.10.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 02.10.2019

Zemes platība: 4,48
Iznomā Krustpils novads, Kūku pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Krustpils novads, Kūku pagasts "Apses"
14.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
SIA Mazie Leimaņi
reģ. Nr. 45403050803
Līguma noslēgšanas datums 01.10.2019
Līgums noslēgts līdz 30.09.2024

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 970,00 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 30.09.2024.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Piezīmes:
Mērķis – Lauksaimnieciskā darbība

Zemes platība: 13.90
Iznomā Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Valsts mežs Vārme
Noslēgts līgums par Iznomā - Kuldīgas novads, Vārmes pagasts Valsts mežs Vārme

Nomnieks: Vārmes pagasta A. Brēdiķa zemnieku saimniecība "Spulgas"

Līguma noslēgšanas datums: 10.10.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 09.10.2025

Zemes platība: 3.7
Iznomā Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Valsts mežs Vārme
Publicēts lēmums par Iznomā - Kuldīgas novads, Vārmes pagasts Valsts mežs Vārme
08.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Vārmes pagasta A. Brēdiķa zemnieku saimniecība "Spulgas"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 229,77 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.01.1970.

Kontaktpersona: Ar cieņu,
Baiba Zūna
Zemes lietojuma speciāliste
Mobilais tālrunis +37129489366
E-pasts: lvm.lvb.zuna

Zemes platība: 3.7
Iznomā Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Valsts mežs Blīdene
Publicēts lēmums par Iznomā - Brocēnu novads novads, Blīdenes pagasts pagasts Valsts mežs Blīdene
11.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Viens nomas tiesību pretendents

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 29,49 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.12.2019.

Zemes platība: 0.32
Iznomā Rīga, Struktoru 14a - 006-6
Noslēgts līgums par Iznomā - Rīga, Struktoru 14a - 006-6

Nomnieks: SIA KAVIM

Līguma noslēgšanas datums: 11.10.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 31.12.2021

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000890244
Stāvs: 3
Telpu grupa: 006
Telpu nr.: 6
Telpu platība kopā m2: 12.5
Iznomā Rīga, Struktoru 14a - 006-6
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Struktoru 14a - 006-6
11.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA KAVIM

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 6,70 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 6,70 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 16.10.2019.

Kontaktpersona: M.Sauleviča, 29197257

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000890244
Stāvs: 3
Telpu grupa: 006
Telpu nr.: 6
Telpu platība kopā m2: 12.5
Iznomā Rīga, Merķeļa iela  11 - Iekšpagalma puse 2.stāvs
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Merķeļa iela 11 - Iekšpagalma puse 2.stāvs
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Merķeļa iela  11 - telpas ēkas pagrabstāvā
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Merķeļa iela 11 - telpas ēkas pagrabstāvā
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Merķeļa iela 11 - Fasādes puse / 2.,4.,5. stāvi
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Merķeļa iela 11 - Fasādes puse / 2.,4.,5. stāvi
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Teātra iela 9 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Teātra iela 9 - 1.stāva tirdzniecības telpas
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Elizabetes 2 - Telpa Nr.39 ēkas pagrabstāvā
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Elizabetes 2 - Telpa Nr.39 ēkas pagrabstāvā
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Elizabetes 2 - Telpa 103 ēkas pagrabstāvā
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Elizabetes 2 - Telpa 103 ēkas pagrabstāvā
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Ganību dambis  26 - Biroja telpas, Liters 004
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Ganību dambis 26 - Biroja telpas, Liters 004
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Ganību dambis  26 - Noliktavas telpa, Liters 005, 2.stāvs - 21,20 kv.m.
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Ganību dambis 26 - Noliktavas telpa, Liters 005, 2.stāvs - 21,20 kv.m.
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Ganību dambis  26 - Biroja/Noliktavas/Ražotnes telpa, Liters 005, 2.stāvs, telpa Nr.21
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Ganību dambis 26 - Biroja/Noliktavas/Ražotnes telpa, Liters 005, 2.stāvs, telpa Nr.21
10.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Krišjāņa Barona iela  54/58, AUTOSTĀVVIETAS
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Krišjāņa Barona iela 54/58, AUTOSTĀVVIETAS
10.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Igors Cistjakovs

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 70,00 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 70,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 24.10.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000

Zemes platība: 12 m2
Iznomā Rīga, Ganību dambis  26 - Biroja/Noliktavas/Ražotnes telpas, Liters 005
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Ganību dambis 26 - Biroja/Noliktavas/Ražotnes telpas, Liters 005
10.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Žaneta Jarovaja

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,65 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1,65 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 24.10.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000140064005
Stāvs: 1
Telpu grupa: 001
Telpu nr.: 33
Telpu platība kopā m2: 5.5
Iznomā Rīga , Klijānu iela  7 - (Mazā Klijānu 5), Liters 003 - 30,7 m²
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga , Klijānu iela 7 - (Mazā Klijānu 5), Liters 003 - 30,7 m²
10.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA Radošā apvienība "PASAKU NAMS"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 3,60 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 3,60 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 10.10.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000260008003
Stāvs: 1
Telpu grupa: 006
Telpu nr.: 1
Telpu platība kopā m2: 30.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9