Šobrīd pieteikšanās izsolei ir beigusies, lūdzu sekojiet līdzi izsoles rezultātiem sadaļā Sludinājumi / Rezultāti
Iznomā
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valsts mežs Dundaga-Austrumi
Zemes gabala platība - 0,32
29,43 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 06.04.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8850 018 0115
Zemes gabala platība - 0,32
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
29,43 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500060062 daļa.
iznomāšanas mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Solvita Vieško
27034192
s.viesko@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 29,43 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 13.04.2021