Iznomā
Talsu novads, Strazdes pagasts, Jaunkalniņi
Zemes gabala platība - 14.85 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 30.03.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
ZS Cīrulīši
reģ. Nr. 49001007652
Līguma noslēgšanas datums 24.03.2021
Līgums noslēgts līdz 31.03.2026

Zemes platība: 14.85


Publicēts lēmums 30.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
ZS Cīrulīši
reģ. Nr. 49001007652
Līguma noslēgšanas datums 24.03.2021
Līgums noslēgts līdz 31.03.2026

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1 950,00 EUR gadā (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 2000 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.03.2026.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 26402655
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Zemes platība: 14.85


1950 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 04.03.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8886 001 0015
Zemes gabala platība - 14.85 ha
Maksimālais nomas termiņš - ne mazāk kā 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
1950 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu.
Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;
Aizsargjoslas teritorija gar ūdenstorni;
Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88860010015
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.
Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Objekta apskates vieta un laiks

Kontakti
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
zemesfonds@altum.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 1950 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 18.03.2021