Iznomā
Baldones novads, Baldones pagasts, Misas Čokas
Zemes gabala platība - 20.5 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 25.03.2021.

Nomnieks: Nomnieks:
SIA Baldones lauki
reģ. Nr. 40003817133
Līguma noslēgšanas datums 23.03.2021
Līgums noslēgts līdz 31.03.2026

Zemes platība: 20.5


Publicēts lēmums 25.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Nomnieks:
SIA Baldones lauki
reģ. Nr. 40003817133
Līguma noslēgšanas datums 23.03.2021
Līgums noslēgts līdz 31.03.2026

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1 640,00 EUR gadā (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1790 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.03.2026.

Kontaktpersona: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Edgars Viziņš
tel. 67774085
edgars.vizins@altum.lv
zemesfonds@altum.lv

Zemes platība: 20.5


1640 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 04.03.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8025 011 0661
Zemes gabala platība - 20.5 ha
Maksimālais nomas termiņš - ne mazāk kā 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
1640 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu.
Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80250110510
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 34
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.
Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontakti
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Edgars Viziņš
tel. 67774085
zemesfonds@altum.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 1640 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 18.03.2021