Iznomā
Talsu novads, Lībagu pagasts, Valsts mežs Lībagi
Zemes gabala platība - 0,6
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 22.02.2021.

Nomnieks: Lauma Jaunpujēna

Līguma noslēgšanas datums: 16.02.2021

Līguma darbības termiņš līdz: 14.02.2027

Zemes platība: 0,6


Publicēts lēmums 22.02.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Lauma Jaunpujēna

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 30,62 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.01.1970.

Zemes platība: 0,6


30,62 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 26.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8872 012 0011
Zemes gabala platība - 0,6
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
30,62 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Teritorijas 0,6 ha vispārēja uzturēšana un labiekārtošana zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88720180011
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35569/35569_Libagi.pdf
Libagi.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Solvita Vieško
27034190
s.viesko@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 30,62 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 02.02.2021